Vakiokysymykset

Näitä kysymyksiä voi aina käyttää keskustelun tukena pienryhmissä, kun ryhmä haluaa käsitellä jotakin opetusta tai opetuksen pohjana ollutta Raamatun tekstiä. Kysymykset on tarkoitettu erityisesti sellaisten viikkojen varalle, jolloin sunnuntain opetuksesta ei ole saatavilla erityistä pienryhmämateriaalia.

1. Mitä raamatunkohta tai opetus puhuu omaan elämääni ja mitä Jumala sen kautta muistuttaa?

2. Mitä se tarkoittaa suhteessa lähimmäisiini?

3. Mitä se tarkoittaa suhteessa ympäröivään maailmaan?


VK 7  ”Valtakunnan salaisuus, osa 1” − Sirkka Jortikka

Kun Jeesus tuli maan päälle ja eli ihmisenä ihmisten joukossa, hänen mukanaan Jumalan valtakunta tuli meidän keskellemme. Jeesus julisti: Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle! Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma! (Mark. 1: 15) Hyvä sanoma oli se, että nyt kun Jeesus oli tullut, hänen kauttansa kaikille ihmisille oli tullut mahdollisuus astua sisään Jumalan valtakuntaan. Jeesus oli tie Jumalan valtakuntaan, jonka Jumala oli nyt lähettänyt ihmisten keskelle.

Kysyimme: Missä on Jumalan valtakunta ja millaista on elämä Jumalan valtakunnassa?

Opetuksessa nostettiin esiin neljä näkökulmaa Jumalan valtakuntaan:

1. Jumalan valtakunta on läsnä siellä missä Jumalan hyvä tahto saa tapahtua

Jumalan valtakunta ei ole vain paikka, joka odottaa meitä Taivaassa ja jonne kuoltuamme menemme. Se ei ole maantieteellisesti rajattu alue jossakin maan päällä. Eikä se ole vain jotakin, joka alkaa ja toteutuu sitten, kun Jumala aikojen lopulla alkaa hallita. Vaan Jumalan valtakunta on läsnä ja tulee näkyviin aina siellä, missä Jumalan hyvä tahto saa tapahtua.

2. Jumalan valtakunta on ylösalaisin  -valtakunta Jumalan valtakunnassa meidän totutut ajattelutapamme ja arvostuksemme heittävät kuperkeikkaa. Siellä pienin on suurin, viimeinen on ensimmäinen, köyhä on rikas ja se joka antaa eniten, saa eniten.

3. Jumalan valtakunta on jo nyt mutta ei vielä Jumalan valtakunta on jo voittanut pahan vallan ja on tulossa täydellisesti maan päälle eräänä päivänä. Mutta tuo voitto ei vielä näy täällä täydellisesti, Jumala ei vielä täydellisesti hallitse kaikkea. Siksi sanomme, että Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä: näemme siitä pilkahduksia aina kun Jumalan hyvä tahto saa tapahtua, esim. kun sairas paranee tai särkynyt ihmissuhde eheytyy tai kun ihminen saa synnit anteeksi ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Kaikki sairaat eivät vielä parane eivätkä kaikki kuolleet vielä herää. Mutta eräänä päivänä niin tulee tapahtumaan, kun Jumala alkaa hallita ja Jumalan valtakunta on tullut täyteydessään.

4. Jumalan valtakunnassa on vain yksi kuningas

Jumala on kutsunut meidät valtakuntaansa ja viemään sitä eteenpäin yhdessä hänen kanssaan. Mutta Jumala on se, jolla on valta ja joka hallitsee. On olemassa vain yksi kuningas ja me toimimme alamaisina hänelle. Meidän oma ”valtakuntamme”, se elämänpiiri, jossa me saamme tehdä päätöksiä omaan elämäämme liittyen, sen tulee olla alamainen Jumalalle.

 Keskusteltavaksi:   – Oliko jokin näistä näkökulmista sinulle uusi tapa ajatella Jumalan valtakunnasta? – Mikä niistä tuntuu rohkaisevalta? Entä tuntuuko jokin niistä vaikealta ymmärtää ja hyväksyä?

– Mikä sinun elämässäsi muuttuisi, jos nämä Jumalan valtakunnan periaatteet voisivat enemmän ohjata elämääsi?

–  Mitä sinulle voisi käytännössä tarkoittaa se, että alkaisit entistä rohkeammin rukoilla: ”Tulkoon sinun valtakuntasi –  juuri tähän tilanteeseen, juuri nyt!”


VK 4  ”Ezekiel, part 2” − Graham Turner

The visions of Ezekiel are not so puzzling when we realise that what he is seeing is the representative of the God of Israel coming to meet him on his mobile throne. It is a great encouragement for Ezekiel that though he is hundreds of kilometres from the temple of Jerusalem, God is with him, even in a the prison camp in the desert. That one who appeared in angelic form as God’s representative later took human flesh and became our saviour and we know him as Jesus. Even though he had to leave his people for a time because of their sins, he came back to them. He is present now with us by the Holy Spirit and will come back in visible form in the future.

1. Have you heard before of the ideas presented in this sermon? How do you feel about them?

2. Have you had some concrete experience of God meeting you when you felt a long way from him? Share with the group.

3. Jesus taught us that the time would come when God was no longer to be thought of as limited to the temple in Jerusalem, John 4v20-26. We his people are now his temple. Why do we “go to church”? What does this mean about how we worship him and how we represent him to people in our city?


VK 3  ”Ezekiel, part 1” − Graham Turner

Ezekiel was a victim of ethnic cleansing stuck in a prison camp a long way from home. He was called by God to be a watchman to the people he was with. His task was in two parts: first to show the people that their dreams of getting home were not going to come true because God had to deal with the sins of the nation of Israel. When that was done then Ezekiel brought words of hope telling that in the future God would restore his people. His book is a bit like the time before an operation when all attention is focussed on what is going to happen. The second part is then the recovery process and the reassurance that there is a good future now the cancer of sin has been cut out. Ezekiel had some weird visions which we are going to look at in the coming weeks, but the main focus in this sermon is the life and ministry of Ezekiel. We note that most of the time in the first phase he could not even speak so he had to communicate his message through acting.

1. What is the repeated phrase that comes like a drum beat through this book. Start from 6v7. Why was this so important for God to teach his people?

2. In what way does the message of hope in Ezekiel connect with your life at this time?

3. The great commission in Matt. 28v19,20 means that we are all called to be “watchmen” for our families, friends, neighbours and colleagues. How can you individually and as a group fulfil that role in practice?


VK 48  ”Odotus, 3/4” − Sirkka Jortikka

Me kristityt odotamme Jeesusta palaavaksi takaisin ja olemme odottaneet jo 2000 vuotta. Odottaminen on haastavaa, koska emme tiedä Jumalan aikataulua emmekä tunne hänen suunnitelmaansa. Kuitenkin Raamattu käskee meitä odottamaan Jeesuksen paluuta aktiivisesti, valvomaan ja olemaan hereillä. Raamattu puhuu myös siitä, että me voimme itse omalla toiminnallamme ”jouduttaa” Jeesuksen tuloa  (2 Piet.3: 11–12).

Jeesus jätti meille jotakin, joka auttaisi meitä jaksamaan uskollisina ja kärsivällisinä pitkän odotuksen ajan, ja myös jotakin, jonka kautta voisimme jouduttaa hänen tuloaan. Kuvasimme näitä asioita kahtena ”eväskorina”, jotka Jeesus jätti meille:

– Ensimmäisessä korissa on hänen meille jättämänsä rauha (Joh. 14:27) Kyseessä on rauha, joka solmitaan ihmisen ja Jumalan välillä Jeesuksen kautta ja jonka seurauksena rauha ja sopusointu tulee  kaikille ihmisen elämän alueille.

– Toisessa korissa on Jeesuksen lupaus siitä, että se joka uskoo häneen, tulee tekemään samanlaisia ja suurempiakin tekoja kuin hän (Joh. 14:12) Nämä teot ovat meille mahdollisia yhdessä Pyhän Hengen kanssa, jonka Jeesus lupasi meille lähettää. Tekemällä näitä tekoja me voimme jouduttaa Jeesuksen tuloa.

Näiden kahden ”eväskorin” vaikutus elämässämme on se, että voimme elää jännittävää, merkityksellistä elämää, jossa voimme samaan aikaan kokea syvää rauhaa ja turvallisuutta.

KESKUSTELTAVAKSI:

1.Kuinka tuttu sinulle on ensimmäisen eväskorin sisältö? Oletko kokenut Jeesuksen sinulle jättämää rauhaa ja sen vaikutusta elämässäsi? Millaisissa tilanteissa tai elämänvaiheissa olet erityisesti kokenut sitä?

Jos tämän rauhan kokeminen on sinulle vierasta tai kaipaisit sitä lisää elämääsi, onko jotakin mitä voisit tehdä voidaksesi alkaa tuntea syvempää rauhaa?

 1. Kuinka tuttu sinulle on toisen eväskorin sisältö? Mitä kaikkea voisivat olla  ”samanlaiset ja suuremmatkin teot”, joista Jeesus puhuu? Tunnistako niitä oman elämäsi varrelta – joko sinun itsesi tai jonkun toisen tekeminä? Onko jotakin mitä voisit tehdä, jos haluaisit nähdä niitä tapahtuvan enemmän?
 2. Opetuksessa tuotiin esiin ajatus siitä, että jokaisen ihmisen elämä on lahja, ei vain hänelle itselleen vaan myös toisille ihmisille. Jokainen meistä on lahja toisille ihmisille. Miettikää, millä tavalla jokainen teistä on lahja toisille!
 3. Pastori Erwin McManus on sanonut, että me uskovat usein pelkäämme tulevaisuutta ja haluamme siksi tarrautua menneisyyteen tai pysyä tiukasti paikoillamme siinä missä olemme. Kuitenkin Jumala kutsuu meitä menemään rohkeasti eteenpäin ja luomaan kaunista tulevaisuutta yhdessä Jeesuksen kanssa, jo nyt, eikä odottamaan taivaaseen pääsyyn asti.

Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää?

Mitä ” kauniin tulevaisuuden luominen yhdessä Jeesuksen kanssa, jo nyt ” voisi käytännössä tarkoittaa  omassa elämässäsi? Pienryhmänne elämässä?  Seurakuntamme elämässä? Turussa?


VK 46  ”Odotus, 1/4” − Graham Turner

The people of Israel had to wait hundreds or even thousands of years before Messiah came and, when he did come, he was not what most expected. They studied Bible passages such as Gen. 3v14,15; Gen. 22v17,18, Is. 7v14; Is. 9v6,7; Is. 11v1-4, Micah 5v2 but still Jesus did not seem the sort of person they expected and many rejected him and had him crucified. In a similar way, in our own lives, God’s answers to our prayers often don’t look like what we expect. Even in our church, many people don’t recognise things such as the food distribution, immigrant work or Hangoutsiders as answers to prayer for revival when in fact they are. Let us be willing to see God’s answers to our expectations and be willing to be involved in what he is doing rather than criticise or oppose it.

1 What sort of Messiah would you expect from the Bible passages listed?

2 Give examples of prayers or expectations you have had that have worked out differently from what you expected

3 Do you feel Hope church is changing the city? What are you involved in of experienced?


VK 42  ”Juuri tällaista aikaa varten, osa 2” − Sirkka Jortikka

JUURI TÄLLAISTA AIKAA VARTEN –  opetussarja Esterin kirjasta

Osa 2: Kaunis sydän 21.10.2018

Esterin kirja ja sieltä erityisesti:

2: 10 – 20 3: 1–6

4: 14 – 17

6: 6 – 12

2. Aikakirja: 16:9 Jaakob 4:6

Jumala on johdattanut Esterin vaikutusvaltaiselle paikalle Persian suurvallan hoviin. Siellä Ester  pystyy vaikuttamaan ratkaisevalla tavalla juutalaisen kansan kohtaloon ja sen myötä myös Jumalan pelastussuunnitelman eteenpäin menemiseen. Pystyäkseen toimimaan Jumalan suunnitelmassa Ester tarvitsee aivan tietynlaisia ominaisuuksia, jotka nousevat hänen nöyrästä sydämestään.

Kertomuksessa on mukana myös toinen vaikutusvaltaisella paikalla oleva henkilö, Haman. Hamanin toiminta ja valinnat nousevat sydämestä, joka on  sairastunut ylpeyteen. Ylpeys tekee hänestä helpon saaliin sielunviholliselle, joka käyttää häntä tuhotakseen juutalaisen kansan.

Nöyryys on ominaisuus, jota Jumala arvostaa ja etsii meissä ihmisissä. Nöyryys avaa meille mahdollisuuden läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa ja luottamukseen Jumalan mahdollisuuksiin. Näin voimme rohkeasti astua siihen suunnitelmaan, joka Jumalalla on juuri meitä jokaista varten. 

Keskusteltavaksi:

 1. Opitko jotakin uutta tai saitko uusia oivalluksia nöyryydestä tämän opetuksen kautta?
 2. Opitko jotakin uutta tai saitko uusia oivalluksia ylpeydestä tämän opetuksen kautta?
 3. Tuntuuko sinusta, että Jumala puhui sinulle henkilökohtaisesti omaan tilanteeseesi tai omaan sydämeesi Esterin elämän ja esimerkin kautta ? Jakakaa näitä asioita toisillenne sen mukaan kuin teistä tuntuu hyvältä ja turvalliselta. Rukoilkaa sitten toistenne puolesta!

VK 41  ”Juuri tällaista aikaa varten, osa 1” − Sirkka Jortikka

JUURI TÄLLAISTA AIKAA VARTEN –  opetussarja Esterin kirjasta

Osa 1: Jumalan näkymätön käsi  14.10. 2018

Esterin kirjasta:

Luku 2: 5 – 11; 16 – 17 Luku 4:1–3; 7; 11 –16

Elämä voi joskus tuntua mielivaltaiselta ja sattumanvaraiselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole.  Jumalan näkymätön käsi on mukana elämässämme koko ajan, ja monien sattumanvaraisilta tuntuvien tapahtumien merkitys aukeaa usein vasta jälkeenpäin.

Jumala kutsuu meitä mukaan oman hyvän suunnitelmansa toteuttamiseen ja olemaan mukana estämässä vihollisen juonia, joilla se yrittää estää Jumalan suunnitelman eteenpäin menemistä. Esterin kirja rohkaisee meitä heräämään ja näkemään oman vastuumme ja omat mahdollisuutemme, juuri siellä missä me juuri nyt elämme ja vaikutamme.

Jumala kutoo elämämme kuvakudoksen kaunista kuviota. Näemme siitä nyt vasta nurjan puolen. Emme aina ymmärrä sitä mitä elämässämme tapahtuu, mutta voimme silti luottaa Jumalaan. Kaiken kautta hän pystyy vaikuttamaan jotakin hyvää meidän elämässämme ja meidän elämämme kautta myös omassa suuremmassa suunnitelmassaan.

Keskusteltavaksi:

 1. Millaisia ajatuksia, tunteita ja muistoja sinulla liittyy Esterin kirjaan?

Millainen on ollut suhteesi Esterin kirjaan tähän asti? Heräsikö tämän opetussarjan myötä  uusia ajatuksia tai tunnelmia?

 1. ”Kukaties” on yksi avainsanoista elämässämme ihmisinä. Se puhuu meille siitä, että nyt näemme elämme kuvakudoksesta vasta nurjan puolen mutta emme koskaan voi tietää, kuinka upeaa kuviota Jumala kutoo juuri niiden tapahtumien, ihmissuhteiden ja kohtaamisten kautta, mitä elämässämme tapahtuu.  Mikä asia, tapahtuma, vaihe tai ihmissuhde on sinun elämässäsi ollut tuollainen ”kukaties” – juttu, jonka kautta on syntynyt jotakin enemmän ja merkityksellisempää kuin olisit koskaan uskonut? Onko elämässäsi tällä hetkellä jotakin, joka voisi olla tällainen ”kukaties” –juttu?
 2. Opetuksessa tuli esiin ajatus siitä, miten Raamattu on elävää sanaa, joka pystyy vaikuttamaan todellista muutosta meissä, kun taas paraskaan inhimillinen kirjallisuus ei yksinään siihen pysty. Jumala voi kuitenkin käyttää hyvää kirjallisuutta, romaaneja tai vaikkapa vanhoja satuja puhumaan meille niistä asioista, jotka ovat hänellekin tärkeitä, ja herättää meissä näin halun muutokseen. Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Onko teillä kokemuksia tähän liittyen?

 

VK 40  ”Herran tähden, osa 4/4” − Jopi Pietiläinen

Sarjan tarkoituksena on ollut vastata kysymykseen, mikä on seurakunnan tehtävä ja käytännön läheisesti tutkia mikä on jokaisen kristityn vastuu suhteessa seurakunnan tehtävään.

 • vastuu suhteessa toinen toisiimme
 • vastuu suhteessa evankeliumiin
 • vastuu oikeasta opetuksesta / opista

1 Piet. 1:

Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti — HERRAN TÄHDEN — on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne.

VASTUU PITÄÄ HUOLTA TOINEN TOISISTAMME!

1 Piet. 1:22 Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne

Totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet…

Taustalla hämmentävä, epävakaa ja pelottava aika, jolloin totuus oli suhteellinen käsite

 • kristittyjen totuus ankkuroitui henkilöön nimeltä Jeesus, jonka tuleminen ja tehtävä perustui lupauksiin ja profeetallisiin teksteihin, joista suuri osa toteutui Jeesuksen elämässä, kuolemassa, ylösnousemuksessa ja taivaaseen astumisessa
 • Jeesuksen kohtaaminen ja häneen uskominen merkitsi puhdistautumista — synnintuntoa, tunnustamista, armon vastaanottamista ja sen jälkeen kuuliaista Hänen seuraamistaan

Herran ja Hänen rakkautensa tähden!

 • mikä tahansa muu syy / motiivi osoittautuu kestämättömäksi

VASTUU EVANKELIUMISTA!

Kristityn kutsumuksena on elää valona pimeässä: löytää armo ja rauha, omistaa se ja jakaa sitä eteenpäin / ympärilleen.

 • jaettaessa rauha ja armo ovat totta ja toimivat vain, jos olen löytänyt ne itse ja ne ovat nähtävinä elämässäni
 • seurakunnan todistusvoima ulospäin on totta silloin, kun armo ja rauha toimivat myös seurakunnan sisällä!

Evankeliumi toimii kaikkina aikoina ja kaikkialla, koska se ei perustu mihinkään ihmisten tekemisiin, eikä ihmisten luomiin oppeihin ja ajatusrakennelmiin

EVANKELIUMI PERUSTUU VAIN JA  AINOASTAAN JUMALAN SUUNNITELMAAN, JONKA HÄN TOTEUTTI POIKANSA JEESUKSEN KAUTTA! — Evankeliumin ydin on Jeesus!

VASTUU OIKEASTA OPISTA!

Seurakunnan tunnusmerkkejä:

 • on vain yksi seurakunta
 • seurakunta on pyhä / heijastaa Jumalaa; kutsuu luokse ja yhteyteen
 • se on maailmanlaajuinen; tarkoitettu kaikille
 • APOSTOLINEN / perustuu silminnäkijä todistukseen

Gal. 1:6-10

1 Kor. 3:6-11

Sisällön ja perustuksen lisäksi oikeaan oppiin kuuluu se, että EVANKELIUMI ON KUULTAVA JA NÄHTÄVÄ, SE ON YMMÄRRETTÄVISSÄ JA VASTAANOTETTAVISSA!

Jeesus on pelastaja!

 • Hän tuli julistamaan ja näyttämään todeksi Jumalan armon ja rakkauden, joiden kautta löydämme rauhan

Jeesus on esimerkki!

 • Hän näytti mallin elämisestä, antautumisesta ja suhtautumisesta toisiin

Meidän kutsumuksemme on elää ja toimia HERRAN TÄHDEN!

 • julistaa ja näyttää todeksi sen mitä olemme Jeesuksessa saaneet
 • näyttää mallia / olla esimerkki ja esimerkillisiä, mitä usko on ja miten se toimii kaikissa elämänvaiheissa

Kysymykset:

 1. Mikä on haasteellista omassa elämässäni juuri nyt?
 2. Millaisina näen ihmiset ympärilläni (uhkana vai mahdollisuuksina)?
 3. Missä olen juuri nyt suhteessa seurakuntaan (osana suurta suunnitelmaa)?

 

VK 2  ”Uusi mahdollisuus, osa 1” − Jopi Pietiläinen

Uusi sarja, jonka ensimmäisessä osassa puhumme synnistä ja jonka Raamatun pohjatekstinä on Paavalin kirje Roomalaisille.

JOTTA VOIMME YMMÄRTÄÄ UUDEN MAHDOLLISUUDEN, MEIDÄN ON ENSIN YMMÄRRETTÄVÄ KUINKA MAHDOTTOMAN EDESSÄ ME SYNTISINÄ IHMISINÄ OLEMME YRITTÄESSÄMME LÄHESTYÄ PYHÄÄ JUMALAA!

Room. 3:9-23

Room. 7:14-19

Gal. 5:19-21

Olla synnin vallassa ja joutua Jumalan tuomion alaiseksi!

 • kenestä Paavali puhuu ja mitä hän mahtaa tarkoittaa?
 • hän puhuu meistä, ihmisistä, Aadamin lapsista

Mistä tämä kaikki alkoi ja mikä sen sai aikaan?

Mitä ihmettä paratiisissa tapahtui?

Mikä oli Aadamin ja Eevan synti ja rikkomus?

 • miten ihmeessä se edelleen voi vaikuttaa meihin?
 • voimmeko tehdä jotain asian ja tilanteen muuttamiseksi?

Syntiinlankeemus

1 Moos. 3:1-7

Kuka / mikä on tämän kertomuksen pääosassa?

 • käärme, puu, Eeva, Aadam

OLENNAISINTA OLI SE, MITÄ TAPAHTUI IHMISESSÄ JA MITÄ SE VAIKUTTI SUHTEESSA JUMALAAN!

Jumalaan, joka on hyvä ja loi hyvää!

Oli olemassa jo persoonallinen paha, joka oli vältettävissä tottelemalla Jumalaa!

 • yksi paha, yksi puu, yhden puun hedelmät —> ÄLÄ KOSKE, ÄLÄ SYÖ!

Synti tuli mukaan haluna nähdä hyvänä ja houkuttelevana se, joka on paha.

 • kaikki muu syötävä oli elämäksi / vain tämä yksi oli kuolemaksi
 • synti on luodun tottelemattomuutta ja kapinaa Luojaansa kohtaan

KÄÄNTYMINEN HYVÄN JUMALAN PUOLELTA PAHAN PUOLELLE AVASI TIEN SYNNIN TURMELUKSELLE (tuhoavalle vaikutukselle) IHMISESSÄ JA HÄNET KARKOTETTIIN JUMALAN LÄSNÄOLOSTA / PARATIISISTA!

 • tämä ei koskenut vain Aadamia ja Eevaa, vaan koko ihmissukua

Room. 5:12-21

MAHDOTONTA!

 • ihmisen saada ja saavuttaa syntisenä omin neuvoin tai omilla töillään tai omilla ansioillaan, yhteys Jumalan kanssa

Jes. 64:6-7

TARVITAAN SOVITUS / JOKU OTTAA TUOMION KANNETTAVAKSEEN MEIDÄN PUOLESTAMME.

TARVITAAN LUNASTUS / JOKU MAKSAA HINNAN JA PALAUTTAA SYNNIN ALLE MYYDYT TAKAISIN JUMALAN LAPSEUTEEN JA VAPAUTEEN.

TÄMÄN JUMALA TEKEE LÄHETTÄMÄLLÄ POIKANSA, JEESUKSEN, SYNTYMÄÄN, KUOLEMAAN JA NOUSEMAAN YLÖS.

JUMALA, JOKA ON PYHÄ

JOKA ON KAIKKITIETÄVÄ

JOKA ON OIKEUDENMUKAINEN

JOLLA ON KAIKKI VALTA tuhota ja tuomita sekä synti, että syntinen

ARMO ON ASIA, JOKA TEKEE KRISTINUSKOSTA AINUTLAATUISEN!

 • me syntisinä saamme uuden mahdollisuuden ja voimme pelastua yksin armosta, uskon kautta vastaanottaen Jumalan valmistavan pelastuksen
 • MEILLE MAHDOTONTA, MUTTA EI JUMALALLE

UUSI MAHDOLLISUUS!

Room. 3:23-30


VK 1  ”Valoksi pimeään” − Jopi Pietiläinen

NOSTAMME ESIIN UUDEN SUKUPOLVEN, JOKA MUUTTAA KAUPUNKIAMME.

Näyn tarkoituksena on muistuttaa ja ohjata meitä Jeesuksen seurakunnalle antamaan perustehtävään, joka on muuttumaton ja ehdottomasti edelleen hänen tahtonsa; tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan

(Matt. 28:18–20).

Näky on meidän sanoittama ja valitsema kiintopiste, jonka avulla pyrimme toteuttamaan tuota muuttumatonta tehtävää.

Tämä tiedettiin ja ymmärrettiin jo VT:n aikaan…

Hab. 2:

1 Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa.

2 Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: ”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea”.

3 Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.

Näky kirjoitettuna…

 • ymmärrettävissä, koska voin palata siihen uudelleen ja uudelleen, eikä se muutu siinä välissä
 • omistettavissa, koska voit ymmärtää ja omaksua sen / tai voit tehdä toisen valinnan / omistajuus ei synny pakosta, vaan valinnasta
 • jaettavissa, vain ymmärretyn, omaksutun ja omistetun voit todella jakaa
 • siirrettävissä seuraavalle sukupolvelle, siihen tarvitaan nuo kolme edellistä

TÄMÄ ON TIE, JOLLA NÄYSTÄ TULEE AVAIN MUUTOKSEEN JA KOKO SEURAKUNTANA SAMAAN SUUNTAAN KULKEMISEEN!

Yksilön muuttumisen avain on rakastetuksi tuleminen.

Seurakunnan muutosvoima ovat sen muuttuneet jäsenet, jotka löytävät avun ja kasvavat tarvitsijoista, vastuullisiksi toisten auttajiksi ja tukijoiksi. Toisin sanoen: Vastaanotettuaan pyyteetöntä rakkautta ja kristillistä palvelua heistä kasvaa Kristuksen ja toisten palvelijoita, jotka eivät enää elä vain itseään varten.

YKSILÖINÄ JA SEURAKUNTANA MEIDÄN TEHTÄVÄMME EI OLE UUDESTISYNNYTTÄÄ TAI MUUTTAA KETÄÄN!

PUHUTAAN SITTEN TOIMINNASTA TAI ILMAPIIRISTÄ TAI KULTTUURISTA, ME PUHUMME MAAPERÄSTÄ.

MEIDÄN TEHTÄVÄMME ON MUOKATA MAAPERÄÄ JA TEHDÄ TILAA JUMALAN MUUTTAVALLE TYÖLLE ITSESSÄMME JA YMPÄRILLÄMME.

Viime vuonna nousi kolme asiaa, jotka liittyvät maaperän muokkaukseen ja sitä myötä tilan tekemiseen Jumalan työlle keskellämme.

YKSI SYDÄN

Apt. 4:32 Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.

 • juuri syntynyt seurakunta koostui Jeesuksen kohdanneista ja muutoksen kokeneista
 • vastaanottaminen, yhdessä jakaminen ja yhdessä eteenpäin vieminen
 • avuntarvitsija, avun löytäminen ja vastaanottaminen, tulla kykeneväksi auttamaan toisia ja kantamaan vastuuta

YKSI SEURAKUNTA

Room.12:5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;

1 Kor. 12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;

 • Jerusalemissa syntynyt seurakunta levisi toisiin maihin ja erilaisiin kulttuureihin / tarve opettaa yhteydestä ja yhtenäisyyden merkityksestä
 • hajaannuksessakin oleva ja elävä seurakunta säteilee Jumalan kunniaa
 • mitä tapahtuisi ja millaisen vaikutuksen saisimmekaan aikaan jos löytäisimme vieläkin syvemmin YHDEN SYDÄMEN ja olisimme YKSI SEURAKUNTA?

YHTEINEN KOKOONTUMINEN

 • on yksi konkreettisin tapa ja muoto, jonka kautta seurakunnan ”kasvot” ovat nähtävissä, sekä todellisuus, yhteys ja ilmapiiri aistittavissa
 • yhteydessä pysyminen ja sen rakentaminen on meidän yhteinen todistusvoimamme

Heb. 10:25 Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.

 1. Lehtinen / ”Ei influenssa levitäkseen tarvitse toimintasuunnitelmia, strategioita eikä budjetteja. Kantaja ja kontakti riittää!”

Iso kysymys: ”Mitä sinä kannat mukanasi?”


VK 49 aamujumis ”Valoksi pimeään” − Jopi Pietiläinen

JOULUNA JUMALA SYTYTTI VALON PIMEÄÄN ja pimeys on tehnyt kaikkensa voittaakseen valkeuden!

Luuk. 2:8 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.

10 Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:

11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

 • viesti valon syttymisestä kerrottiin ensimmäiseksi tavallisille, köyhille ihmisille
  • tapa, miten viesti välitettiin konkretisoi valon tulemisen… valkeus voittaa pimeyden
 • vihollisen riehuessa aina viattomat joutuvat maksumiehiksi ja kärsimään

HUOM. Jumalan sytyttämä valo ei ole sammunut, eikä sammu, vaikka vihollinen kuinka riehuisi ja saisi pahaa aikaan tässä maailmassa.

Kun aikaa kului, niin…. Jeesuksen aloitettua toimintansa pimeys paljastuu siellä, missä ikinä hän liikkuukaan!

Joh.8:12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ”Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus”.

JEESUS / JUMALAN SYTYTTÄMÄ VALO PIMEÄÄN MAAILMAAN PALJASTAA KAIKILLE TARPEEN MUUTTUA!

 • molempien, tuomitun ja tuomitsijoiden, tarvitsee muuttua
 • molemmat ovat etääntyneet Jumalasta ja heidän tulee palata Hänen läheisyyteensä
 • laki ja sen tuoma rangaistus pitää pahan kurissa ja muuttaa käyttäytymistä / ainakin hetkeksi; MUTTA EI SAA AIKAAN PYSYVÄÄ MUUTOSTA!
  • perimmäinen ongelma ei ole käyttäytymisemme, vaan tieltä poikkeaminen / selän kääntäminen Jumalalle ja astuminen vihollisen leiriin

Pääsiäisenä vielä kerran pimeys luuli voivansa voittaa valkeuden (pimeys keskellä päivää) siinä kuitenkaan onnistumatta – mitä nyt luotu Luojallensa mahtaisi; he eivät ole missään mielessä tasavertaisia!

Luuk. 24:1 Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit.

2 Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta.

3 Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.

4 Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa.

5 Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: ”Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta?

JUMALA SYTYTTI VALON PIMEYTEEN, ETTÄ LÖYTÄISIMME TIEN  KOTIIN JA NÄYTTÄISIMME SEN TOISILLE, yhteyteen Jumalan kanssa, josta olemme lähtöisin!

Jeesus sanoi…

Matt. 5:14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;

15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.

16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

JUMALA SYTYTTI VALON, JOTTA NÄKISIT IHMISIÄ LÄHELLÄSI!

 • ja eläisit yhdessä heidän kanssaan mielekkään, antoisan ja haastavan elämän matkalla kotiin
 1. Mistä ja miten voimme tietää kenen tarkoitusperiä olemme toteuttamassa. (Jumalan vai vihollisen)
 2. Miettikää, kirjoittakaa ylös ja jakaaka kokemuksia ja tilanteita, joissa olette nähneet miten valo voittaa.

VK 48 ”Messiaan kansa, osa 3” − Graham Turner

The subject of who is going to be around during the last days before Jesus comes has become complicated because of ideas invented 200 years ago. From that time came the idea that some lucky Christians would escape suffering by being taken to heaven before the antichrist appears. Splitting God’s people into a heavenly people (Christians) and an earthly people (Jews) goes against all that the New Testament writers would have understood and taught. Once we accept that we most likely have to face hard times in the future, we can prepare. The more we face trouble the more important small groups are.

Q1 What sort of teaching have you received about the time before Jesus comes back? Will you be taken away or will you have to face hard times?
Q2 What trends do you see going on in society and how might these affect you as a Christian in the future?
Q3 What does your small group meet to you? How would you like it to develop?


VK 47 iltajumis ”Paranna elämänlaatuasi, pysy yhteydessä!” − Jopi Pietiläinen

MESSIAAN KANSSA JA KAUTTA MEIDÄT ON KUTSUTTU YHTEYTEEN!

 • yhteyteen Jumalan kanssa
 • yhteyteen eri heimojen ja kansojen kanssa
 • yhteyteen yli erimielisyyksien ja jopa vihollisuuden

YHTEYS ON RAAMATUN SANOMAN JA EVANKELIUMIN YTIMESSÄ!

 • Jumalan rakkaudella laatima suunnitelma tähtää YHTEYDEN SYNNYTTÄMISEEN JA SEN SÄILYTTÄMISEEN!

RAAMATUN KUVAAMASSA YHTEYDESSÄ SUHTEESSA JUMALAAN ON KYSYMYS ELÄMÄSTÄ NYT JA IANKAIKKISESTI ;

SUHTEESSA IHMISTEN VÄLILLÄ / SEURAKUNNASSA ON KYSYMYS KASVUSTA JA USKOTTAVUUDESTA!

 • jos sanot uskovasi Jumalaan mutta vihaat veljeäsi… niin miten mahtaa olla?
 • KUKA ON VELJESI? / ”Kenelle osoitat armollisuutta ja rakkautta?” SINUN VALINTASI!
 • 1 Joh. 4:20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.

JEESUS ANTAA SANOILLAAN JA ELÄMÄLLÄÄN ESIMERKIN YHTEYDEN TÄRKEYDESTÄ, MERKITYKSESTÄ JA SEN VOIMASTA.

SAMALLA HÄN KERTOO MITÄ YHTEYS PARHAIMILLAAN JULISTAA JA SAA AIKAAN.

Joh. 17:

18 Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät.

19 Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä.

20 ”Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun.

21 Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

22 ”Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.

23 Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

YHTEYS, SEN LAATU JA TÄRKEYS OVAT PARHAITA MITTAREITA KERTOMAAN TOTUUTTA MEISTÄ SEURAKUNTANA!

JOS JUMALASTA SAA TULLA KESKELLÄMME  NIIN SUURI KUIN HÄN ON. SILLOIN TOINEN TOISTEMME TUOMITSEMINEN, VÄÄRÄNLAINEN VERTAILU JA KATEUS MENETTÄVÄT TYYSTIN MERKITYKSENSÄ!

SEURAKUNNASSA JA JUMALAN VALTAKUNNASSA  — MINÄ — EI SOVI KESKIÖÖN SIIS KAIKEN KESKIPISTEEKSI, SILLÄ SE ON JEESUKSEN PAIKKA.

MINÄN MERKITYS NOUSEE ARVOON YHTEYDESSÄ, JEESUKSEEN JA TOINEN TOISIIMME.

JA SILLE ON OMA SANANSA, JOKA ON: ME!!!

 • siihen meidät on valittu, kutsuttu ja asetettu
 • vain Jumalan tahdolla ja sen toteutumisella on se vaikutus, että me voimme loistaa… HÄNEN KUNNIAANSA!

KAIKEN MINKÄ JUMALA ON TEHNYT, HÄN ON TEHNYT SEN VETÄÄKSEEN MEIDÄT YHTEYTEENSÄ JA SAADAKSEEN RAKKAUTEMME, JOTTA LEVITTÄISIMME SITÄ EDELLEEN!

 1. Millaisten yhteyden esteiden kanssa olet kamppaillut tai kamppailet parhaillaan?
 2. Milloin, miten ja missä olet onnistunut rakentamaan yhteyttä tai varjelemaan sitä?

VK 47 aamujumis ”Messiaan kansa, osa 2” − Graham Turner

God has a purpose for the Jewish people even while they still reject Jesus. Because of their rejection of Jesus, the gospel has gone to non-Jewish people. However, when Jews see Christians worshipping Jesus and also loving them, it makes them jealous, and some of them will be attracted to him. This is just one of the means that God uses to fulfil his purpose that one day the whole nation of Israel will come to faith in Jesus. Paul describes this in Romans chapter 9 to 11. However the salvation of the Jewish people depends on the gospel first being preached to all non-Jewish people groups. A person who loves the Jewish people should also be active in bringing the gospel to non-Jewish people including their neighbours and immigrants.

Read the first few verses of Romans 9 and 10 where Paul tells his passion for his own people. Tell which people you have a passion to reach the gospel with.

Paul’s argument that God uses the unbelief of Jews to reach Gentiles, while saving only a small number of Jews at the present time is a hard to follow and accept. Talk about the feelings it raises up.

Suggest ways in which you can make Jews want the same faith in Jesus as you have? Remember that they have a traumatic history of contact with Christians.


VK 46 ”Messiaan kansa, osa 1” − Graham Turner

The New Testament writers believed that their identity had it roots in the promises God made to Abraham and his descendants. The coming of the Spirit at Pentecost was one more step in God’s purpose for his people. To be a Christian meant not someone on their way to heaven but someone preparing the way for God’s kingdom to come to earth at the return of Jesus. Hope Church vision statement “To raise up a new generation that will change our city needs” to be understood in this context. It also means that we share a common destiny with the Jewish people and we need to keep that in mind in the way we relate to them, rejecting all sorts of anti-Semitic attitudes and behaviour.

Q1 What was God’s purpose in sending the Spirit at Pentecost? What does the Holy Spirit mean for you?
Q2 Think about the Hope Church vision statement in the light of God’s kingdom coming to earth in contrast to thinking that our goal is to get people to go to heaven. What difference does this way of thinking mean for you in practice?
Q3 How do you feel about Israel and the Jewish people? Does it change things for you that we share common roots and a common destiny? How might you express this in practice?


VK 45 ”Hereillä, osa 2” − Sirkka Jortikka

Aika, jossa elämme, hämärtää meiltä eroa oikean ja väärän, hyvän ja pahan, valon ja pimeyden välillä, ja kaikesta tulee helposti vain harmaata. Sananlaskuista löytyy viisautta kauniin ja puhtaan, rakastavan ja kunnioittavan elämän elämiseen.

Jumala on kutsunut meidät elämään valossa. Kun otamme elämämme rakennusaineiksi Jumalan meille antamat hyvän elämän ohjeet, meistä voi tulla kuin tähtiä, jotka loistavat pimeän keskellä ja näyttävät toisille tietä Jumalan lähelle. Meidän on vain oltava hereillä elämämme eri tilanteissa ja kohtaamisissa, niin että osaamme valita oikein ja viisaasti.

KESKUSTELTAVAKSI:

 1. Millainen suhde sinulla on Raamatun Sananlaskuihin? Muistatko niistä jonkin? Onko niillä ollut vaikutusta sinuun tai merkitystä elämällesi, myönteistä tai kielteistä?
 2. Mieti omaa elämääsi ja arkeasi. Tunnistatko tilanteita, ihmissuhteita tai ympäristöjä, joissa sinun pitäisi erityisesti olla hereillä?
 3. Meitä rohkaisee, kun kuulemme kertomuksia tilanteista, joissa joku on valinnut toimia Jumalan antamien hyvien ja viisaiden elämän ohjeiden mukaan ja kun siitä on seurannut jotakin hyvää. Onko sinun tiedossasi jokin tällainen kertomus, oma tai jonkun toisen kokema tilanne? Kerro siitä!

VK 43 ”Mission impossible, osa 2” − Jussi Hyvösaho

1.     Mieti minne sä annat sun parhaan? Missä se käytännössä näkyy?

2.     Onko sinun vaikea luottaa Jumalan huolenpitoon elämän arkisissa asioissa?

3.     Koetko joskus riittämättömyyttä, kun ajattelet että tämän kaupungin tavoittaminen on sinun ja minun, eli seurakunnan vastuulla?


VK 40 ”Mission impossible, osa 1” − Sirkka Jortikka

Jeesuksen lähetyskäsky ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”

(Matt. 28:19) herättää meissä usein voimattomuutta ja kipeitä muistoja epäonnistumisistamme. Monille evankeliointi tuntuu olevan Mission Impossible, mahdoton tehtävä.

Lähetyskäskyssä on kyse siitä, että Taivaallinen Isä kutsuu ihmisiä takaisin kotiin ja juhlaan, jonka hän järjestää. Hän, Kuninkaiden Kuningas, on lähettänyt meidät, omansa, viemään kutsuja toisillekin ihmisille. Jumala on armollinen ja lempeä Isä, mutta samaan aikaan hän on myös Majesteetti, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun ymmärrämme nämä Jumalan molemmat puolet, silloin meissä syntyy halu totella häntä, rakkaudesta ja kunnioituksesta häntä kohtaan.

KESKUSTELTAVAKSI:

 1. Millaisia ajatuksia ja tunteita Jeesuksen lähetyskäsky herättää sinussa? Onko sinulla kokemuksia tilanteista, joissa olet halunnut noudattaa sitä ja olet kokenut onnistumisia? Entä epäonnistumisia? Oletko löytänyt sinulle luontevan tavan toteuttaa lähetyskäskyä?
 2. Kun mietit suhdettasi Jumalaan ja sitä millaisena näet hänet, onko hän sinulle enemmän rakastava, armahtava, lempeä isä vai auktoriteetti, jota tulee totella ja kunnioittaa?

Muuttuisiko suhteesi Jumalaan, jos hän saisi olla sinulle yhtaikaa molempia?

 1. Jeesus jättää Tuhlaajapoikakertomuksen lopun avoimeksi. Kertomus päättyy kohtaukseen, jossa isä kutsuu vanhempaa veljeä tulemaan mukaan juhlaan yhdessä toisten kanssa. Kerro tarina loppuun: mitä tämän jälkeen tapahtuu? Miten kertomus sinun mielessäsi päättyy?

VK 36 ”Uskottu, osa 3” − Jopi Pietiläinen

Johtaminen ja palveleminen

USKOTTU, merkitsee, että sinuun uskotaan ja että sinulle on uskottu oma tehtävä-Uskotko sinä siihen, että sinuun uskotaan ja toteutatko sinulle uskottua tehtävää.

ON IHMISIÄ JOTKA JOHTAVAT MUTTA  EIVÄT HALUA PALVELLA!

ON IHMISIÄ JOTKA PALVELEVAT MUTTA EIVÄT HALUA JOHTAA!

 • eli on ihmisiä, jotka eivät ymmärrä johtamisen ja palvelemisen yhteyttä ja merkitystä
 • johtajana toimiminen on palvelemista, kunnioittamista ja toisten kasvun tukemista
 • palveleminen on toisten auttamista, kunnioittamista ja kasvun tukemista

Moni väistää johtamista / palvelemista Itseänsä halveksimalla ja vähättelemällä, jonka pohjalla saattaakin olla:

 • sitä, että vähättelemme Jumalaa, joka uskoo meihin ja meille vastuuta
 • nöyristelyä, jonka takana onkin ylpeys tai haluttomuus kantaa vastuuta

JEESUS ANTOI ESIMERKKEJÄ JA ON ESIMERKKI; KATSOTAAN HÄNTÄ!

Joh. 13:1-17

”Pääjohtaja pesee alaistensa jalat” ja sanoo Pietarille: ”Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät.”

Mikä tässä niin yksikertaisessa tavassa palvella on niin vaikeaa?

 • vaikea ottaa palvotulta vastaan palvelus?
  • onko näin? ja silti me saatamme olla seuraavassa käänteessä syyttelemässä tai vähättelemässä johtajia; jopa Jeesusta!
  • en minä! oletko ajatelllut tai sanonut joskus: ”Ei minusta ole, joku toinen on parempi, ei kukaan minua huomaa tai kaipaa…”
  • Pietari kielsi Jeesuksen?
 • vaikea ajatella palvelevansa saamatta itse valita aikaa ja paikkaa palvelulle?
 • KUKAAN OPETUSLAPSISTA EI YMMÄRTÄNYT HETKEÄ MISSÄ NYT OLTIIN/ JUURI ENNEN KÄRSIMISTÄÄN (jonka Jeesus tiesi olevan edessä) HÄN EI SURKUTELLUT ITSEÄÄN, VAAN OSOITTI RAKKAUTTAAN, JOHTAJUUTAAN (esimerkillisyyttään) JA PALVELI LOPPUUN ASTI!

13 Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen.

14 Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat.

15 Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. 

 • Juudaksenkinko?
 • pitalisen? naisen? fariseuksen? toisin uskovan ja ajattelevan?
 • mikä voisi olla meidän syymme / tekosyymme?

Mitä Jeesus sanoo siitä jos emme usko meille uskottuun tehtävään, emmekä toteuta sitä?

16 Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

 • kuvittelenko olevani suurempi?
  • kenen kaltainen ja kenen palveluksessa silloin olen?

Tieto ilman toimintaa pitää meidät erossa meille uskotusta tehtävästä!

17 Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. 

 


VK 34 ”Uskottu, osa 1” − Ida Tsokkinen

Jeesuksen opetuslapsille annettiin tehtävä johdattaa muita hänen opetuslapsikseen.

Tämä kutsu on myös osa sitä elämää, jossa löydämme Jumalan lupaaman sisäisen rauhan, ilon ja merkityksellisyyden.

Tämä tehtävä vaatii kuitenkin johtajuutta ja johtajan täytyy johtaa myös itseään.

Timoteuskirjeissä Paavali rohkaisee ja neuvoo Timoteusta hänen johtajuudessaan: kuinka puhaltaa se täyteen liekkiin ja säilyttää se, mitä hänelle on uskottu.

Meidän tulee uskoa Jumalan sanaan itsestämme yli niiden valheiden ja vaikeiden olosuhteiden, jotka yrittävät heikentää uskoamme siihen että olemme Jumalan valitsemia johtamaan muita Jeesuksen luo.

Lisäksi meidän on tärkeä asettaa tottumuksemme ja rutiinimme Jumalan eteen ja antaa Hänen puhua meille muutoksista, jos niin on hyvä Hänen silmissään.

Kolmanneksi on tärkeää, että heijastelemme ajankäyttöämme kristityn perusarvoihin ”Rakasta Jumalaa, itseäsi ja lähimmäistäsi” ja  puntaroimme, elämmekö niitä tasapainoisesti todeksi, vai vaikuttavatko muut asiat siihen, miten elämme elämäämme.

Kysymyksiä:

-Koetko eläväsi Jumalan kutsua todeksi? Jos koet, mitkä asiat ovat auttaneet sinua löytämään tällaisen elämäntavan? Jos et, mitkä asiat voisivat vaikuttaa siihen?

-Mitä asioita huomaat kyseenalaistavasi eniten omassa persoonassasi tai mitkä olosuhteet syövät uskoasi suhteessa omaan identiteettiisi Jumalan uskottuna? Mitkä asiat ovat toisaalta auttaneet sinua voittamaan tällaisia valheita?

-ketkä ihmiset elämässäsi rohkaisevat, innostavat ja jakavat omia arvojasi ja tavoitteitasi? Jos heitä on liian vähän, mitä voisit tehdä asialle?

 


VK 33 ”Paimenen sana” − Jopi Pietiläinen

”PARANNA ELÄMÄSI LAATUA, PYSY YHTEYDESSÄ! ” 

 • Mainoslause keskustassa, joka liittyy kuulemiseen / mitä kuulemme ja millaisen tulkinnan teemme / yhteyden kannalta aivan ratkaisevaa

YHTEYS ja siinä pysyminen parantavat elämän laatua!

 • tämä toimii ja niin tapahtuu riippumatta olosuhteista tai tilanteista

YHTEYS ON RAAMATUN SANOMAN JA EVANKELIUMIN YTIMESSÄ!

RAAMATUN KUVAAMASSA YHTEYDESSÄ SUHTEESSA JUMALAAN ON KYSYMYS ELÄMÄSTÄ NYT JA IANKAIKKISESTI ;

SUHTEESSA IHMISTEN VÄLILLÄ / SEURAKUNNASSA ON KYSYMYS KASVUSTA JA USKOTTAVUUDESTA!

 • jos sanot uskovasi Jumalaan mutta vihaat veljeäsi niin miten mahtaa olla?
 • KUKA ON VELJESI? / ”Kenelle osoitat armollisuutta ja rakkautta?” SINUN VALINTASI!
 • 1 Joh. 4:20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.

JEESUS ANTAA SANOILLAAN JA ELÄMÄLLÄÄN ESIMERKIN YHTEYDEN TÄRKEYDESTÄ, MERKITYKSESTÄ JA SEN VOIMASTA.

Joh. 17:

18 Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät.

19 Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä.

20 ”Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun.

21 Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

22 ”Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.

23 Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

YHTEYS, SEN LAATU JA TÄRKEYS OVAT PARHAITA MITTAREITA KERTOMAAN TOTUUDEN SEURAKUNNASTA!

Olemmeko kutistaneet Jumalan?

 • Olemme tai emme ole, niin se näkyy siinä millainen on meidän yhteytemme
 • miten suhtaudumme / ei vain toisiimme seurakunnan sisällä, vaan laajemmin kristittyjen yhteyteen, eikä sekään vielä riitä, vaan siihen kuuluu myös suhteemme kaikkiin ja kaikenlaisiin ihmisiin – MILLAISTA SE ON? / Yhteyteen kutsuvaa vai torjuvaa? Yhdistävää vai erottavaa?

SEURAKUNNASSA JA JUMALAN VALTAKUNNASSA  — MINÄ — EI SOVI KESKIÖÖN SIIS KAIKEN KESKIPISTEEKSI, SILLÄ SE ON JEESUKSEN PAIKKA.

MINÄN MERKITYS NOUSEE ARVOON YHTEYDESSÄ, JEESUKSEEN JA TOINEN TOISIIMME.

JA SILLE ON OMA SANANSA, JOKA ON: ME!!!

 • siihen meidät on valittu, kutsuttu ja asetettu
 • vain Jumalan tahdolla ja sen toteutumisella on se vaikutus, että me voimme loistaa… HÄNEN KUNNIAANSA!

Miettikää syhmässä:

 • missä ovat minun vahvuuteni tai heikkouteni liittyen yhteyteen?
 • miten voisimme vahvistaa ryhmän välistä yhteyttä; entä yhdessä rakentaa seurakunnan yhteyttä?

 


VK 31 ”Spektri” 8/8 − Jussi Hyvösaho

Psalmi 115

1. Onko sinun vaikea uskoa, että Jumala haluaisi toimia sinun kautta? Jos näin on, osaatko pukea sanoiksi miksi luulet niin? Jos näin ei ole, mistä saat varmuuden, että Jumala haluaa toimia kauttasi?

2. Onko sinulla ollut tilanteita, joissa Jumala on kehottanut sinua tekemään tai sanomaan jotain jollekin ihmiselle? Miten reagoit tilanteessa?

3. Oletko huomannut, että onko sinulla jotain ihmisryhmiä, joiden kohdalla sinun on vaikea tuntea myötätuntoa?


VK 29 ”Spektri” 6/8 − Jussi Hyvösaho

Psalmi 131

1. Elämästämme voi helposti meidän huomaamattamme tulla suorituskeskeistä. Käytkö kamppailua suorittamisen ja levosta käsin elämisen suhteen? Minkälaisissa tilanteissa huomaat suorittavasi?

2. Meidän tulee toistuvasti pysähtyä Jumalan eteen kuulemaan mitä hän meistä ajattelee. Osaatko pysähtyä ja kuunnella? Miksi pysähtyminen on monesti meille vaikeaa? Onko elämässäsi tilanteita, joissa sinun on vaikea nähdä itseäsi ”Jumalan silmin”? Onko sinun vaikea uskoa olevasi rakastettu/hyväksytty? Käytkö elämässäsi kamppailua jonkun asian suhteen, jossa sinun tulisi kuulla Jumalan ”mielipide” asiaan?

3. Me voimme helposti ruveta vertailemaan itseämme toisiin ihmisiin. Onko sinulla asioita ja alueita elämässäsi, joissa tunnet epävarmuutta? Koetko asemasi olevan jollakin tavalla uhattuna? Osaatko iloita muiden menestyksestä?

Kotitehtävä! Opettele tiedostamaan arjen keskellä Pyhän Hengen läsnäoloa, elämän kaikissa tilanteissa. Pysähdy ja kiitä Pyhää Henkeä päivittäin siitä, että hän on läsnä.


VK 27 ”Spektri” 5/8 − Graham Turner

Psalm 91 tells us about the protection God offers his people in the middle of the battle to bring the message of his kingdom to people on earth. However, we must recognize that in a battle, some people get hurt no matter how well protected they are. Our faith in God should not depend on things always going right for us. There are sometimes bigger issues than just our personal protection. Even Jesus had to go through suffering and death to fulfill his role in God’s plan. But we know that whatever happens our final destiny is secure.

Which verse or verses in psalm 91 are especially meaningful for you? Why?

Discuss the idea of the global battle to bring the message of the kingdom of God to all people. Is this a different picture of Christianity than you are used to? How do you feel about it?

In Matthew 4v5-7 we find Jesus rejecting Satan’s use of Psalm 91v11,12. Why does he do this and what does it teach us about how to handle the Bible?


VK 25 ”Spektri” 4/8 − Sirkka Jortikka

Psalmi 23 on monille tuttu psalmi, jota kutsutaan myös paimenpsalmiksi.

Keskusteltavaksi:

1.Millainen suhde sinulla on Psalmiin 23? Millaisissa tilanteissa olet lukenut sitä tai kuullut sitä luettavan? Millaisia muistoja sinulla on tähän psalmiin liittyen?

2.Psalmi 23 on yksi tunnetuimmista ja eniten lainatuista Raamatun teksteistä. Mitä hyvää näet siinä, että tämä psalmi on monille niin tuttu? Entä mitä haittaa siitä voisi olla?

3. Mitä Psalmi 23 puhuu sinulle juuri tänään?


VK 23 ”Spektri” 2/8 − Jopi Pietiläinen

Psalmi 33:

YLISTYS
1 Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää.
2 Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla.
3 Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti.

YLISTYKSEN KOHDE; AIHE JA MOTIVAATIO
4 Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa.
5 Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta; maa on täynnänsä Herran armoa.
6 Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.
7 Hän kokoaa meren vedet niinkuin roukkioksi, panee syvyydet säiliöihin.
8 Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat.

TARVE (ongelma; hätä; ahdistus), JOKA SAA HUUTAMAAN JUMALAN PUOLEEN
9 Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.
10 Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet.
11 Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun.
12 Autuas se kansa, jonka Jumala Herra on, se kansa, jonka hän on perinnöksensä valinnut!
13 Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset;
14 asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita,
15 hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa.
16 Ei kuningas voita paljolla väellänsä, ei sankari pelastu suurella voimallansa.
17 Turha on sotaratsu auttajaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys.

HUOMIO TAKAISIN JUMALAAN JA HÄNEN MAHDOLLISUUKSIINSA
18 Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa,
19 pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana.

JUMALASSA PYSYMINEN, SITOUTUMINEN —> UUSI SOUNDI — ELÄMÄN MUUTTUMINEN YLISTYKSEKSI
20 Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.
21 Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimeensä.
22 Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, niinkuin me panemme toivomme sinuun.

Miten Psalmin kaari / rakenne: Ylistys, tarve tai hätä, rukous ja paluu kiitokseen ja ylistykseen, voisi tuoda…

 • Rauhaa ja tasapainoa henkilökohtaiseen elämääsi?
 • Mitä voisitte oppia yhdessä ryhmänä?
 • Mitä vaikutusta voisit odottaa sillä olevan sinun kauttasi ystäväpiirissäsi tai työssäsi?

VK 22 ”Spektri” 1/8 − Graham Turner

The psalms show us that God wants us to be honest with him about our feelings.

Psalm 133 tells us that God will bless where there is unity and raises the question if we are united?

It also gives us the picture of the anointing of the High Priest, which is a picture of the Holy Spirit coming on Jesus and then being poured out on his people.

Questions

1 Do you find it easy to express your feelings to God? Talk about your experience in this area

2 What does the anointing of the Holy Spirit mean for you?

3 Are there areas in the church where there is not unity? What can be done to improve the situation?


VK 19 ”Ihmisiksi, osa 1” − Sirkka Jortikka

Jossakin vaiheessa elämäänsä jokainen meistä joutuu törmäämään siihen tosiasiaan, että vaikka olemme uskovia, olemme silti edelleen myös ihmisiä. Olemme monin tavoin epätäydellisiä ja särkyneitä ja teemme elämässämme asioita, joiden kautta rikomme itseämme, lähimmäistämme ja Jumalaa vastaan. Jumala rakastaa meitä rakkaudella, joka on sekä lempeää että lujaa, ja hän haluaa auttaa meitä muuttumaan ja kasvamaan kohti ehyempää elämää. Sitä varten hän on antanut meille toinen toisemme ja keskinäisen yhteytemme kasvun maaperäksi, jossa voimme tulla yhä enemmän ihmisiksi, jotka uskaltavat tunnustaa oman pienuutensa ja heikkoutensa ja lähteä kasvamaan ja muuttumaan yhdessä.

1. Millaisia ajatuksia sinussa herättävät seuraavat opetuksessa esiin tulleet ajatukset ja mielikuvat? Mitä ne voisivat tarkoittaa juuri sinulle juuri nyt?

– Pieni vauva voi syödä ravinnokseen vain maitoa, mutta elämässä tulee myös aika siirtyä syömään kiinteää ruokaa.

– Voi myös laajentaa ruokavaliota: joskus voi syödä muutakin kuin ”äidin lihapullia”, jonkun muunkin valmistamaa ja tarjoamaa ruokaa.

– Kaikki tarjolla oleva syötävä ei ole meille hyväksi: pitää oppia tekemään viisaita valintoja.

2. Todellinen rakkaus on aina sekä lempeää että lujaa. Se on täynnä armoa mutta myös täynnä totuutta. Mihin kohtaan sinä sijoittaisit itsesi lujuuden ja lempeyden akselilla? Onko sinulle helpompaa ja luontaisempaa olla toisia kohtaan luja vai lempeä? Mikä voisi auttaa sinua vahvistamaan sitä puoltasi, joka on heikko?

3. Ihmisinä pääsemme usein lähemmäksi toisiamme sen kautta, että suostumme olemaan haavoittuvia ja jaamme toisillemme jotakin peloistamme, epäilyksistämme ja heikkouksistamme. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Onko teillä kokemuksia tästä? Kuinka helpolta tai kuinka vaikealta omista peloista ym. puhuminen tuntuu omassa pienryhmässänne?


VK 14 ”Viimeisiä sanoja, osa 2” − Graham Turner

Jesus last words to his disciples before his death are very important words, also for us today.

He needed to comfort them so they could cope with his going away. He gave them each, what we call the church, and he promised them the Holy Spirit who came at Pentecost.

He needed to warn them because they would face opposition.

He needed to challenge them to stay closely connected to him so they would bear fruit.

In what way has the church and the Holy Spirit helped you to grow as a Christian?

Tell some experiences you have had of opposition to your Christian faith.

Tell what things help you deepen your connection with Jesus. What has been the role of feedback in your Christian life?


VK 13 ”Viimeisiä sanoja, osa 1” − Lauri Koittola

Viimeisiä sanoja opetussarjassa keskitytään Jeesuksen viimeisiin sanoihin ennen kuolemaansa ja ennen taivaaseen astumistaan. Viimeisellä viikolla ennen viimeistä ehtoollista Jeesuksen puheissa nousee esiin kaksi kaksi keskeistä teemaa: keskustelut oikeasta Jumalan palvonnasta fariseusten ja lainopettajien kanssa sekä Jeesuksen keskustelu lopunajoista opetuslastensa kanssa.

1. Mitä kysymys veron maksamisesta keisarille (Matt. 22:15–22), kysymys lain suurimmasta käskystä (Matt. 22:34–40) tai opetus lesken rovosta (Luuk. 21:1–4) opettaa meille oikeasta Jumalan palvonnasta?

2. Mikä on Jeesuksen lopunaikoja koskevan Öljymäen puheen merkitys a) paikalla oleville opetuslapsille ja b) meille, jotka luemme sanoja 2000 vuotta myöhemmin?


VK 11 ”Yhdessä, osa 2” − Jopi Pietiläinen

Apt. 1:
”Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, 8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

”TE SAATTE VOIMAN”… on kysymys läsnäolosta ja matkakumppanuudesta

Voima viittaa myös resursseihin, jotka saamme avuksi Pyhän Hengen läsnäolon kautta!

 • lahjoina, Hänen antaminaan meille/ kielillä puhuminen, profetoiminen, parantaminen, viisauden ja tiedon sanat, usko…
 • meidän lahjamme annettuina Hänelle siunattavaksi ja pyhitettäväksi/ johtaminen, laulaminen, soittaminen, antaminen…

1 Kor. 12:1 – 31

Jumala on keskiössä ja Hän antaa lahjat, virat ja voimavaikutukset seurakunnan ja Hänen valtakuntansa rakentamiseksi! — ”Kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi”, sanoo Paavali.

Ef. 4:1-16

Missä sinä olet suhteessa lukemaamme tekstiin?
Missä sinä olet suhteessa Pyhään Henkeen?
Missä me olemme suhteessa Pyhään Henkeen?

 • tarvitsemmeko Häntä
 • kaipaammeko Häntä
 • odotammeko Häntä

… pyrkien säilyttämään hengen yhteyden…

tarkoittaa yhteyttä Pyhään Henkeen ja yhteyttä toinen toisiimme

Millä mallilla nuo yhteydet ovat?

Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.


VK 10 ”Yhdessä, osa 1” − Sirkka Jortikka

Viimeisenä iltanaan Jeesus valmistelee opetuslapsiaan odottamaan Pyhän Hengen tuloa ja toivottamaan hänet tervetulleeksi. Pyhän Hengen tuleminen on hyvä ja turvallinen asia, koska Jeesus sanoo itse lähettävänsä hänet, ja eihän Jeesus koskaan anna meille mitään vahingollista tai pahaa tai uhkaavaa. Pyhä Henki on tarkoitettu olemaan luonnollinen osa elämäämme Jumalan omina, ei jokin outo kummajainen. Pyhä Henki ei myöskään ole vaatimus eikä suoritus, vaan lahja ja mahdollisuus. Hän haluaa olla vaikuttamassa rakkautta, voimaa, rohkeutta ja rauhaa elämässämme.

Jeesus lupaa, että Pyhä Henki tulee olemaan toinen samanlainen kuin hän itse. Niinpä kun Jeesus tuona iltana sanoo: Ilman minua te ette saa aikaan mitään (Joh. 15:5), hän voisi yhtä hyvin sanoa: Ilman Pyhää Henkeä te ette saa aikaan mitään. Pyhän Hengen kanssa voimme myös ottaa askeleita jotka muuten tuntuisivat meistä joskus aivan mahdottomilta. Kuten esimerkiksi Jeesuksen uuden käskyn noudattaminen: Joh. 13: 34-35 ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.”

KESKUSTELTAVAKSI:

1. Sirkka kertoi tilanteesta, jossa hän oli erityisellä tavalla ymmärtänyt ja kokenut sen, että Pyhä Henki oikeasti on hänen kanssaan. Oletko kokenut joskus vastaavanlaisia Pyhän Hengen ”nykäisyjä”? Kerro niistä! Mitä seurauksia siitä on ollut, että olet totellut Pyhän Hengen kehotusta? Entä siitä, että et ole noudattanut hänen kehotustaan?

2. Törmäätkö usein anteeksiantamisen tai anteeksipyytämisen tarpeeseen seurakunnan keskellä? Onko sinusta helpompaa pyytää anteeksi vai antaa anteeksi? Kumpaa teet useammin?

3. Mitä Jeesuksen uusi käsky ”Rakastakaa toisianne” voisi merkitä sinulle juuri nyt?


VK 9 ”Rakenteilla koti” − Jopi Pietiläinen

Me olemme esimerkkejä; hyviä tai huonoja, useimmin molempia; halusimme sitä tai emme!
Lohdullista on kuitenkin se, että meillä on mahdollisuus kasvaa ja oppia elämämme loppuun saakka!

MOOSES, hänen elämänsä ja tarinansa kertoo esimerkillisyydestä.

Esimerkillistä oli se, että Mooses taipui Jumalan tahtoon.
Esimerkillistä oli se, että hän oli valmis taistelemaan kansan puolesta itsensä ja oman asemansa kustannuksella.

 • näin hän jätti rohkaisevan esimerkin Joosualle ja muille, sekä meille hänen jälkeensä tuleville Jumalan lupauksista, unelmista, voimasta ja mahdollisuuksista toteuttaa ne.

Jos katsomme Moosesta ja hänen elämäänsä osana suurempaa kokonaisuutta niin näemme selkeästi, että…

Jumalan tarkoitus, tehtävä ja suunnitelma on aina enemmän kuin läsnäoleva sukupolvi!

5 Ms 31:
1 Kun Mooses oli puhunut israelilaisille kaiken tämän,
2 hän sanoi heille: ”Minä olen nyt sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen. En enää pysty johtamaan teitä. En myöskään saa mennä Jordanin yli, niin on Herra minulle sanonut.
3 Mutta Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän edellänne. Hän hävittää kansat teidän tieltänne, ja te otatte haltuunne niiden maat. Joosua johtaa teidät joen yli; näin on Herra luvannut.
7 Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: ”Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan israelilaisille perinnöksi.
8 Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.”

Mooseksen esimerkillisyys nousee Jumalan tahtoon taipumisen ja kansan puolesta antautumisen lisäksi…

 • Jumalan kunnioittamisesta!
  • edellyttää Jumalan tuntemusta ja jatkuvaa halua kasvaa siinä
  • rakkauden kokeminen ja jakaminen
  • armon omistaminen ja sen eteenpäin antaminen
  • muuttunut elämä —> jatkuvasti muuttuva, kuvaa kasvua
  • täydellinen >< täydellisesti rakastettu?!?
 • toisten arvostuksesta ja kunnioituksesta, jossa ei tavoitella omaa etua!
  • kyvystä iloita toisten lahjoista ja onnistumisesta!
  • Jumalan valtakunnassa yksilö on tärkeä mutta voima tulee yhteisöstä
 • elämän avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä!
  • parannusta tehdään vain omasta elämästä ja se on ainoa avain muutokseen sekä jatkuvaan kasvuun

Me pääsemme mukaan suureen suunnitelmaan ja tähän tarinaan saman lähtökohdan kautta kuin Mooses!
MINÄ, SINÄ, olemme kutsuttu pelastumaan armosta, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta!

 • avuttomina pelastamaan itseämme / voimatta tehdä yhtään mitään sen eteen
 • usko ja pelastus ei nosta meitä kenenkään yläpuolelle, vaan antaa uudenlaisen vastuun
 • nyt on minun ja sinun kasvutarinan aika tulla esimerkiksi ja rohkaisuksi muille
 • voima ei tule meidän täydellisyydestämme, vaan Jumalan vaikuttamasta muutoksesta elämässämme!

Miettikää hetki ja keskustelkaa sen pohjalta…

 • kuka on ollut esimerkki sinun elämässäsi, rohkaissut ja kutsunut sinua astumaan esiin ja toimimaan lahjoillasi
 • ketä ja millaista ihmistä olet ihaillut kauempaa ja toivoisit olevasi hänen kaltaisensa
 • kenelle olen / voisin olla esimerkkinä

VK 8 ”Ainoa suunnitelma, osa 4” − Ida Tsokkinen

En usko että siinä, että me voisimme elää kutsumustamme todeksi on useinkaan ongelmana teologian puute. Uskon että enemmänkin kyse on monesti siitä, että meiltä puuttuu rohkeutta, intoa tai ”taivaallista näkökykyä”.

Seurakunta on Jumalan ainoa suunnitelma sille et hänen tahto tapahtuu maan päällä. Srk ei kuitenkaan ole organisaatio joka taianomaisesti tuottaa sen tapahtumaan, vaan kyse on yksilöiden heräämisestä elämään tavallista elämäänsä intohimoisesti Jumalan kutsulle. Se alkaa sinusta.

Mitkä asiat estää mua sitoutumasta seurakuntaan täysillä, intohimoisesti?

Keitä ihmisiä Jumala on asettanut elämääni juuri nyt? Keiden elämässä huomaan erityisesti, että Jumala tekee jotakin ja kutsuu lähemmäs itseään? Keiden puolesta rukoilen jatkuvasti?

Miten voisin itse rakentaa jumalanpalvelusta sellaiseksi, mitä itse toivon sen olevan?

Kenet voisin kutsua mukaan jumalanpalveluksiin?


VK 6 ”Ainoa suunnitelma, osa 2” − Henri Tuhkala

Miten päädyit seurakuntaan?
Miksi olet mukana seurakunnassa?
Mitä seurakunta on sinulle?
Onko nykyinen seurakuntamalli vastaus kaupunkimme ihmisten elämään? Jos ei mitä voisimme tehdä erilailla?
Mitä seurakunnassa pitäisi olla enemmän?
Mitä taas vähemmän?


VK 5 ”Ainoa suunnitelma, osa 1” − Jopi Pietiläinen

UUDESSA TESTAMENTISSA ON YLI SATA KUVAA TAI VERTAUSTA SRK:STA.

 1. JUMALAN PERHE / KOTI SINULLE
 • Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.
 • kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan; tulee uskoon; uudestisyntyy… niin hän syntyy Jumalan perheeseen; hänestä tulee Jumalan lapsi
 • Jumala on Isämme, Jeesus on Vapahtajamme ja Pyhä Henki asuu meissä
 • 1 Joh. 4:20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. 21. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan.
 1. JUMALAN KANSA / OSANA SUUREMPAA SUUNNITELMAA
 • Kreikan sana EKKLESIA tarkoittaa: kansankokous; uloskutsuttujen joukko
 • T. puhuu myös maailmanlaajuisesta seurakunnasta
 • Ef. 3:16 Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. 17 Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. 18 Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, 19 ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. 20 Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, 21 olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.
 • JUMALAN KANSAN TUNTOMERKIT?
  1. uudestisyntyminen
  2. kaste
  3. yhteys
  4. ehtoollinen
  5. rukous
  6. raamattu
 1. KRISTUKSEN RUUMIS / TÄTÄ KAUPUNKIA VARTEN
 • Paavali oli vainonnut kristillistä seurakuntaa, kun hän kohtasi Jeesuksen Damaskon tiellä, Jeesus sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Apt. 9:4
 • Paavali ei ollut koskaan ennen tavannut Jeesusta, mutta hän oppi käsittämään, että vainotessaan kristittyjä hän vainosi itseään Jeesusta.
  • Paavali puhuu seurakunnasta ruumiina, joka on yksi kokonaisuus mutta silti siihen mahtuu erilaisuutta!
 • 1 Kor. 12:12 Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. 13 Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
 1. PYHÄ TEMPPELI / LUONNOLLISESTI YLILUONNOLLINEN
 • U.T:ssa ei puhuta kirkkorakennuksista, vaan yhteydestä, joka koostuu ihmisistä…
 • Ef. 2:20. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. 21. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, 22. ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.
 • V.T:ssa jumalanpalveluspaikka oli ensin telttamaja ja myöhemmin temppeli.
  • sinne piti mennä ja siellä piti olla jos halusi kohdata Jumalaa
 • Enää Hänen läsnäolonsa ei rajoitu ulkoiseen temppeliin, vaan Hän on kaikissa uskovissa ja kaikkien uskovien luona Henkensä kautta.

 

TÄSSÄ AJASSA ELÄVÄ, NÄKYVÄ, TOIMIVA JA VAIKUTTAVA SRK.

Haluamme seurata Jeesusta, joka otti ihmiset vastaan sellaisinaan / syntinen nainen, Sakkeus, nainen Sykarin kaivolla, aviorikoksesta tuomittu, pitaliset…

Miten voin / voimme toimia Jeesuksen esimerkin mukaan yksilöinä, pienryhmänä ja seurakuntana?


VK 4 ”Näky, osa 4: Unelmasta näyksi” − Sirkka Jortikka

1. Millaisia ajatuksia sanat ”unelma” ja ”unelmointi” sinussa herättävät? Onko unelmointi sinulle helppoa vai vaikeata? Houkuttelevaa vai vastenmielistä? Miksi?

2.Millaisia unelmia sinulla on ollut elämäsi aikana? Ovatko ne toteutuneet?

3. Kerro jostakin unelmastasi, joka on muuttunut tai ehkä muuttumassa näyksi. Miten unelma sai alkunsa? Millaisten vaiheiden kautta unelmastasi alkoi tulla näky? Missä vaiheessa unelmasi ja näkysi ovat tällä hetkellä?

4. Mikä voisi olla unelma, jonka Jumala haluaa omalta sydämeltään antaa sinulle juuri tähän hetkeen, tähän elämänvaiheeseesi? Tuntuuko sinusta helpolta vai vaikealta ottaa vastaan tuota Jumalan tarjoamaa unelmaa? Mitä vastaat hänelle?


VK 3 ”Näky, osa 3” − Lauri Koittola

Jumalan näky meidän elämälle on aina osa hänen suurempaa suunnitelmaansa. Paavalin mukaan meille jokaiselle on annettu ”sovituksen virka”. Meidän jokaisen kutsumus on olla korjaamassa yhdessä Jumalan kanssa syntiinlankeemuksessa rikkimenneitä suhteita itseemme, Jumalaan, toinen toisiimme ja luomakuntaan.

Jeesuksen mukaan siemenen tulee pudota maahan ja kuolla ennen kuin se tuottaa satoa. Samalla tavalla meidät on kutsuttu kuolemaan itsellemme ja elämään jollekin suuremmalle. Pieneen siemeneen kätkeytyy suuri potentiaali ja sen saaminen esiin vaatii aikaa. Kasvussa on neljä vaihetta:

1. Avaa silmäsi ja kysy itseltäsi ”Mikä on minun peltoni?” Mikä on se ympäristö, jonka keskelle minut on asetettu?

2. Avaa sydämesi ja anna sen murtua samoille asioille kuin Jumalan sydän.

3. Anna siemenen pudota ja kuolla. Vain kuolemalla itsellemme voimme elää kutsumustamme Jeesuksen seuraajina

4. Kastele ja ravitse. Kasvuprosessi vaatii aikaa. Meidän hedelmää ei mitata suurilla lupauksilla vaan uskollisilla pienillä teoilla.

Miten sovellat kysymyksiä omassa suhteessasi Jumalaan, itseesi, muihin ihmisiin ja ympäröivään luomakuntaan?


VK 1 ”Näky, osa 1” − Jopi Pietiläinen

NÄKY SYNTYY JUMALAN JA IHMISEN VÄLISESTÄ VUOROVAIKUTUKSESTA, JOSSA OHJAAVANA TEKIJÄNÄ ON JUMALAN SUURI SUUNNITELMA.

NÄKY ON AIKAAN, PAIKKAAN JA TILANTEESEEN SOVELTUVA JUMALAN TAHDON JA HÄNEN VALTAKUNTANSA ILMITULEMINEN, JOKA NÄHDÄÄN YKSILÖIDEN JA YHTEISÖJEN MUUTOKSENA.

Turun vapaaseurakunta perustettiin 1889 ja siitä asti tehtävämme on ollut edistää Jumalan tahdon, uuden elämän ja muutoksen mahdollisuutta tässä kaupungissa.

Matt. 28:
18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Nostamme esiin uuden sukupolven, joka muuttaa kaupunkiamme

Näyn tarkoituksena on muistuttaa meitä Jeesuksen seurakunnalle antamasta perustehtävästä; tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan (Matt. 28:18–20).

Esiin nostamisessa on kyse siitä, että pyrimme näkemään ja vapauttamaan käyttöön jokaisessa ihmisessä kaiken sen hyvän ja potentiaalin, jonka Jumala on häneen luonut. Tämä tarkoittaa esimerkillisen elämän kautta toisten haastamista ja rohkaisemista Kristuksen seuraamiseen ja vakaata uskoa siihen, että seuraava sukupolvi kykenee kulkemaan entistä pidemmälle. Näin nostamme jatkuvasti esiin keskuudestamme uuden opetuslasten sukupolven, joka muuttaa kaupunkiamme.

Uusi sukupolvi tarkoittaa uutta Jeesuksen seuraajien sukupolvea, jonka Jumala haluaa tavoittaa rakkaudellaan. Uusi sukupolvi koostuu kaikenikäisistä ihmisistä, joilla on näky Jumalan valtakunnasta ja halu nähdä kaupunkimme Jumalan hyvän hallintavallan piirissä. Me haluamme Jeesuksen esimerkin mukaan oppia elämään läheisessä yhteydessä Pyhän Hengen kanssa ja rohkaista omalla esimerkillämme myös muita tekemään niin. Me uskomme Raamatun muuttumattomaan totuuteen samalla kun etsimme jatkuvasti tuoreita ja helposti ymmärrettäviä tapoja sen välittämiseksi aikamme ihmisille.’

Kaupungin muuttamisessa ei ole kyse oman elämäntapamme ja mielipiteemme paremmuudesta ja sen toitottamisesta, vaan luottamuksesta siihen, että kun teemme rakastavan Isämme edeltä valmistamia hyviä tekoja, myös muiden elämät muuttuvat kohtaamansa rakkauden kautta. Haluamme nähdä, että Turku muuttuu paikaksi, jossa ihmisiä tulee uskoon, kristillisyys on luonnollinen osa arkipäivää ja jossa puhutaan heikomman puolesta sekä ajetaan köyhän asiaa.

Jumala kutsuu meitä olemaan loistava majakka kaupungin keskellä.Näkymme on kasvaa suureksi ja näkyväksi seurakunnaksi, joka vaikuttaa voimakkaasti kaupungin keskellä. Samalla haluamme kasvaa pieneksi eli olla seurakunta, jonka keskellä jokainen yksilö tulee kohdatuksi.

Näky syntyy ja lähtee liikkeelle vuorovaikutuksesta Jumalan ja ihmisen välillä. Näky toteutuu Jumalan vaikutuksesta seurakunnan kautta kaikkina aikoina ja kaikkialla.

 • yhdessä niiden kanssa, jotka Jumala ja näky on saanut valloittaa / meistä tulee valloittajia
 • yhdessä niiden kanssa, jotka ovat valmiita luopumaan ja antautumaan suuren suunnitelman vietäväksi
 • yhdessä niiden kanssa, jotka sitoutuvat ja ovat valmiita näkemään vaivaa

Etsikää ja miettikää ryhmänä:

 • kolme esimerkkiä Raamatusta, joissa kerrotaan näystä tai toimitaan näyn mukaan
 • mikä merkitys näyllä oli yksilölle ja yhteisölle
 • löytyykö oma näky yhteisön kautta

VK 48 ”Kuningas seimessä, osa 3” − Lauri Koittola

Yksinäisyys on aina ennen kaikkea hengellinen kysymys. Se on kyvyttömyyttä olla lähellä Jumalaa ja lähellä toisia ihmisiä. Samoin kuin köyhyys ja sairaudet, myös yksinäisyys on syntiinlankeemuksen seuraus.

Hengelliseen ongelmaan on aina olemassa hengellinen ratkaisu. Joulun sanoman ytimessä on kutsu takaisin yhteyteen. Se on lupaus siitä, että Jumala on aina meidän kanssamme. Siitä huolimatta näemme silti usein yksinäisyyttä keskuudessamme myös seurakunnassa. Mitä sille voisi tehdä?

1) Laske muurit ja ala ottaa riskejä

2) Kohtaa yksinäisyyden ongelma rohkeasti ja ”syleile kipua”

3) Luota prosessiin ja anna sille tarpeeksi aikaa

4) Ala välittämään muista konkreettisilla tavoilla, antamaan aikaa ja huomiota.

Koska Jeesus tuli ihmiseksi meitä varten, Jeesuksen seuraajina meitä kutsutaan olemaan tätä kaupunkia ja sen ihmisiä varten.

Kysymyksiä:

1) Oletko kokenut yksinäisyyttä ja jos olet, niin miten olet käsitellyt sitä?

2) Miten elämäsi muuttuisi, jos et koskaan kokisi yksinäisyyttä tai pelkäisi jääväsi yksin?

3) Mitä voisit (tai voisitte yhdessä pienryhmän kanssa) tehdä tänä jouluna niiden eteen, jotka ovat nälkäisiä, kodittomia tai yksinäisiä?


VK 46 ”Kuningas seimessä, osa 1” − Ida Tsokkinen

Joulussa on kyse Jumalan valtakunnan perustamisesta maan päälle. Jumala perusti sen antamalla omastaan, Isä Jumala antoi poikansa ja Jeesus antoi itsensä ihmiseksi. Myös meidän kasvumme opetuslapsena näkyy siinä muutummeko anteliaammiksi ihmisiksi.

On haastavaa antaa omastaan. Rakkauden lisääntyminen elämässämme helpottaa kuitenki itselleen kuolemista. Jumala haluaa puhua meille spesifeistä asioista, joiden kautta voimme yllättävilläkin tavoilla tuoda Jumalan valtakuntaa toisten elämään anteliaisuudella.

Anteliaisuus lisää iloa myös omassa elämässämme ja on meille yllättävän tärkeää, jotta voisimme kokea sitä iloa ja rauhaa, josta Sanassa puhutaan. Seurakunnan tehtävä on antaa anteliaasti ja kuvastaa Jumalan rakkautta maailmalle.

Minkälaisin tavoin Jumala on osoittanut anteliaisuutta sinulle?

Onko Jumala kutsunut sinua osoittamaan anteliaisuutta spesifillä tavalla jollekulle? Miten vastasit kutsuun?

Oletko avoin antamaan Jumalan haastaa sinua anteliaisuudessa? Mitkä asiat hidastavat sinua siinä?


VK 45 ”Esimerkillisyys” − Jopi Pietiläinen

Tänään isänpäivan kunniaksi mietimme esimerkillisyyttä!
Me isät olemme esimerkkejä; hyviä tai huonoja, useimmin molempia; halusimme sitä tai emme!
Lohdullista on kuitenkin se, että meillä on mahdollisuus kasvaa ja oppia elämämme loppuun saakka!
Mietitään hetki yhdessä…
 • kuka on ollut esimerkki sinun elämässäsi, rohkaissut ja kutsunut sinua astumaan esiin ja toimimaan lahjoillasi
 • ketä ja millaista ihmisitä olet ihaillut kauempaa ja toivoisit olevasi hänen kaltaisensa
MOOSES, hänen elämänsä ja tarinansa kertoo esimerkillisyydestä.
Näkökulma hänen tarinaansa on: Kertomus pelastumisesta ja kasvusta loppuun asti.
 • pelastuksesta, jonka eteen hän itse ei voinut tehdä yhtään mitään
 • kasvusta ja kypsymisestä, joka jatkui loppuun saakka
Meillä on taipumus tehdä kuuluisista hyvistä tyypeistä pyhimyksiä, nostaa heidät jalustalle, jolloin ajatus tulemisesta heidän kaltaisikseen tai löytää joitain samankaltaisia piirteitä itsestään, tuntuu aivan mahdottomalta!
Mooses oli ihminen, kuten kuka tahansa meistä, eikä hänen elämänsä ollut pelkkää auringon paistetta!?
Esimerkillistä oli se, että Mooses taipui Jumalan tahtoon.
Esimerkillistä oli se, että hän oli valmis taistelemaan kansan puolesta itsensä ja oman asemansa kustannuksella.
Katsomme Moosesta ja hänen elämäänsä osana suurempaa kokonaisuutta niin näemme selkeästi, että…
Jumalan tarkoitus, tehtävä ja suunnitelma on aina enemmän kuin läsnäoleva sukupolvi!
5 Ms 31: 
1 Kun Mooses oli puhunut israelilaisille kaiken tämän,
2 hän sanoi heille: ”Minä olen nyt sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen. En enää pysty johtamaan teitä. En myöskään saa mennä Jordanin yli, niin on Herra minulle sanonut.
3 Mutta Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän edellänne. Hän hävittää kansat teidän tieltänne, ja te otatte haltuunne niiden maat. Joosua johtaa teidät joen yli; näin on Herra luvannut.
7 Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: ”Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan israelilaisille perinnöksi.
8 Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.”
Mooseksen esimerkillisyys nousee Jumalan tahtoon taipumisen ja kansan puolesta antautumisen lisäksi…
 • Jumalan kunnioittamisesta! 
  • edellyttää Jumalan tuntemusta ja jatkuvaa halua kasvaa siinä
  • rakkaus
  • armo
  • anteeksiantamus
  • muuttunut elämä —> jatkuvasti muuttuva, kuvaa kasvua
 • Jumalan periaatteiden kunnioittamisesta!
  • rakasta Jumalaa kaikesta sielustasi, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi
 • toisten arvostuksesta ja kunnioituksesta, jossa ei tavoitella omaa etua!
  • kyvystä iloita toisten lahjoista ja onnistumisesta!
  • Jumalan valtakunnassa yksilö on tärkeä mutta voima tulee yhteisöstä
 • elämän avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä; salassa ja julkisesti!
  • parannusta tehdään vain omasta elämästä ja se on ainoa avain muutokseen ja jatkuvaan kasvuun
MINÄ, SINÄ, kutsuttuina pelastumaan armosta, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta!
 • avuttomina pelastamaan itseämme
 • voimatta tehdä yhtään mitään sen eteen
 • nyt on minun ja sinun kasvutarinan aika rohkaisuksi muille
 • voima ei tule meidän täydellisyydestämme, vaan Jumalan vaikuttamasta muutoksesta elämässämme!

VK 44 ”Idols, osa 4: Menestys” − Ida Tsokkinen

Vaikka menestys usein herättää kristityissä ristiriitaisia tunteita, raamattu ei itse asiassa vaikuta vastustavan ajatusta menestyksestä. Opetuslasten on tarkoitus elää elämänsä Jumalan kunniaksi, ja Jumala lupaa siunata sen tehtävän, johon hän meidät lähettää. Menestymisemme on kriittisen tärkeää Jumalan valtakunnan tuomiseksi myös maan päälle, niin kuin taivaassa.

Matkalla kohti menestystä on kuitenkin tekijöitä, jotka voivat voi kuitenkin kääntyä myös meitä vastaan ja muodostua meille epäjumalaksi.

1) Järki ja kontrolli. Haluamme itse määritellä, minkälaiseen tehtävään tartumme ja miltä kutsun sitä tekemään tulisi ”kuulostaa”. Hengellisen isämme Aabrahaminen tavoin emme kuitenkaan voi miellyttää Jumalaa ilman uskoa.

2) Välitön ja jatkuva kunnia. Me itse olemme Jumalalle aina tärkeämmät kuin tehtävämme, ja ennen kuin Hän vapauttaa valtakuntansa kauttamme, Hän haluaa vapauttaa sen sisällämme. Siksi kutsun saamisesta sen toteutumiseen kestää usein paljon aikaa, ja prosessiin sisältyy myös hiljaiseloa, pettymyksiä, ja nöyrtymistä.

3) Oheistuotteet. Matkalla kohti tavoitettamme eteemme osuu usein mukavia asioita, joita menestymisemme tuo mukanaan, kuten omaisuus tai suosio. Ne itsessään eivät kuitenkaan ole tavoitteemme, ja voivat harhauttaa meitä tavoitteessamme.

4) Tähteys. Jumalan suuri tarina ei ole meidän oma tarinamme. Jumalan suunnitelma on seurakunta, eikä meidän kuulu päästä tavoitteeseemme ilman muita ihmisiä. Kateus ja ylpeys estävät meitä osallistumasta Jumalan suunnitelmaan ja menestymään hänen tarkoittamallaan tavalla.

Kysymykset

Huomaatko antautumisen tarkoituksen, tehtävän ja menestymisen saralla olevan sinulle vaikeaa?

Koetko, että Jumala on puhunut sinulle tietyistä asioista tai tavoitteista, joihin Hän haluaisi sinua kutsua?

Mitä epäjumalia tunnistat kohdallasi?


VK 43 ”Idols, osa 3: Ihmiset elämämme epäjumalina” − Sirkka Jortikka

Elämämme ihmiset saattavat joskus tulla meille niin tärkeiksi, että he ottavat sen paikan, joka vain Jumalalla pitäisi olla elämämme ja sydämemme keskiössä. Silloin heistä voi tulla meille eräänlaisia epäjumalia.

1 Mikä seuraavista ihmisryhmistä tuntuu tällä hetkellä olevan eniten läsnä elämässäsi ja ajatuksissasi? Voisiko joukossa olla joku ihminen, joka on tulossa sinulle tärkeämmäksi kuin Jumala – epäjumalaksi?

1)Ihmiset, jotka ovat sinulle tärkeitä ja rakkaita, joille haluat antaa itsestäsi ja ajastasi ja joille haluat kaikkea parasta. Ihmisiä joiden menettämistä pelkäät: perhe, puoliso, lapset, ystävät, tärkeät rohkaisijasi ja tukijasi, esikuvasi….

2) Ihmiset, joita elämässäsi ei vielä ole, mutta joita kaipaat elämääsi: seurustelukumppani, aviopuoliso, lapsi, ystävä, työtoveri….

3) Ihmiset, joihin olet tavalla tai toisella pettynyt tai loukkaantunut.

2. Millaiset tilanteet tai paikat ovat sinulle yleensä tai ovat viime aikoina olleet “Lahai-Roin kaivoja”, paikkoja, joissa koet, että Jumala näkee sinut ja kohtaa sinut? Koska olet viimeksi kohdannut hänet? Mitä tuossa kohtaamisessa tapahtui? Muuttiko se käsitystäsi Jumalasta?

3. Jumala on kietonut sinutkin vanhurskauden viittaan. Mitä hän on kirjoittanut sinun viittasi selkään?

 


VK 42 ”Idols, osa 2” − Jopi Pietiläinen

Idols opetussarjan ytimessä ovat kysymykset: Kuka Jumala on? Keitä me olemme? Miten palvella Jumalaa?
 • vastaus ensimmäiseen auttaa ratkaisevasti löytämään vastauksen kahteen seuraavaan
Pohjatekstinä sarjalle on Viisi Mooseksen kirjaa / oppikirja Israelilaisille, jonka kautta…
 • Jumala ilmoittaa itsensä kansalle
 • näyttää ja kertoo miten tulee elää
 • kertoo millainen ja mistä kansan identiteetti on peräisin
TÄNÄÄN PUHUMME RAHASTA / Millaista ohjetta ja viisautta löytyy viidestä Mooseksen kirjasta, joka toimisi vieläkin?
Aabraham… 
oli alun perin nimeltään Abram. Abraham kuului Seemin kautta kymmenenteen sukupolveen Nooasta. Abraham oli Terahin poika ja lähtöisin Kaldean Urista muinaisesta Babyloniasta (nykyisen Irakin eteläosa). Jumalalta saamansa neuvon mukaisesti Abraham muutti Kanaanin maahan ja asettui Mamren tammiston lähelle asumaan. Abraham oli noin 75-vuotias, ja hän järjesti huonekuntansa matkalle Haranista kohti Kanaanin maata, jossa hän asui elämänsä jäljellä olevat vuodet vaeltavana muukalaisasukkaana teltoissa.
1 Moos. 14:14 – 24 ja Heb. 7:1-3
Aabraham…
 1. Hän uskoi Jumalaan, sekä kuultuaan kutsun ja Jumalan puheen; uskoi Jumalaa
 2. ja niin hänestä tuli Raamatun mukaan uskon isä, myös meille eikä ainoastaan juutalaisille / siksi hänen elämänsä ja vaelluksensa on merkityksellistä meille
 3. hän oli valmis tekemään uhrauksia palauttaakseen omat rakkaansa ja heidän omaisuutensa oikeaan paikkaan ryöstäjien käsistä / samalla hän teki muille saman
 4. hän ei käyttänyt tilaisuutta hyväkseen vaurastuakseen toisten hädän kustannuksella
 5. Aabraham maksoi kaikesta kymmenykset Melkisedekille.
Melkisedek oli Kristuksen (Messiaan) vertauskuvaa, sillä Melkisedekistä ei jäänyt historiaan sukuluetteloa hänen isästään ja äidistään tai suvustaan, siksi Raamattu sanoo Hebr 7:3, että hänellä ei ole isää, äitiä, eikä sukua, mutta toki hänellä oli isä ja äiti, mutta Melkisedekin sukua ei löydy mistään sukuluettelosta, siksi sanonta ei ole isää, ei äitiä ja ei sukua. Siksi ei myös päivien alkua, koska Melkisedekistä ei ole jäänyt tietoa kuka on hänen isänsä ja äitinsä ja milloin hän on syntynyt ja kuollut. Melkisedekiä verrataan Jeesukseen, jolla ei ole alkua ja loppua, koska Jeesus on iankaikkinen Jumala, mutta ei Isä, vaan Jumalan Poikana Jumala ja siksi Jeesuksella ei ole alkua ja loppua.
Antaminen
 • Mitä se kertoi Aabrahamin suhtautumisesta omaan varallisuuteensa ja uskosta Jumalaan?
  • antamisellaan Aabraham kunnioitti Jumalaa
  • antamisellaan hän ylisti Jumalaa kaiken antajana julisti luottamustaan häneen
  • antamisellaan hän laittoi varansa palvelemaan Jumalan tarkoitusperiä
  • antamalla hän näytti esimerkkiä terveestä suhtautumisesta rahaan ja sen käyttämiseen
Kun puhumme rahasta, mitä seuraa siitä, jos emme halua antaa, emmekä anna?
Jos annan sen muualle, mikä kuuluu Jumalalle, uhraanko sen epäjumalille?
Vai pitäen itselläni kaiken, tuleeko minusta itsestäni epäjumala, jota varoillani palvon?

VK 41 ”Idols, osa 1” − Graham Turner

In the five books of Moses God restores to his people their identity and knowledge of what he is like so they can be a light to the nations for God.

Since we Christians are spiritual descendants of Abraham through faith, these books are also relevant to us and give us a foundation for understanding the whole Bible.

The heart of the five books of Moses, also known as the Torah, are the Ten Commandments and the first and greatest of these is to have no other gods in place of the God who delivered his people out of slavery.

His name is ”I am who I am”, written JHVH and pronounced either as Jehovah or Yahweh, but because of it being the holy name of God the Jews instead called him Lord.

This name means we have to get to know him as he reveals himself to be. We must not try to put him in a box of our own making. We have to get rid of all false images, idols, of him and learn who he really is.

1. Which are your favorite parts of the Old Testament and what do you feel about the books of Moses?

2. How has your knowledge of God changed since you became a Christian and how has this affected your worship?

3. These days people do not usually worship carved images but do you think people still have idols, what sort, what have you experienced?


VK 37 ”Palvelijan sydän” – Jopi Pietiläinen

Miten säilyttää yhteys, sitoutuminen ja palvelijan asenne?

eli miten elää katkeroitumatta ja eristäytymättä

1 Moos. 37:
3 Israel rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan…
5 Kerran Joosef näki unen…
9 Joosef näki vielä toisen unen…

Joosef
isän lellikistä orjakaravaanin kautta orjaksi, Potifarin talon kautta syyttömänä vankilaan… vuosien jälkeen Faraon hoviin oman kansansa ja Egyptin pelastajaksi
miten Joosef selvisi katkeroitumatta ja säilytti kaikissa vaiheissa toimintakykynsä?
miten hän kykeni yhä suurempaan vastuuseen ja laajempien kokonaisuuksien johtamiseen?

ISÄN RAKKAUS, jota hänen ei tarvinnut missään vaiheessa epäillä eikä kyseenalaistaa!
NÄKY, joka sitoi koko hänen elämänsä suurempaan suunnitelmaan ja kokonaisuuteen!

KAKSI ÄÄNTÄ…

I ”En voi tulla seurakuntaan, koska minulla menee niin huonosti / olen niin huono!”

Seurakunta koostuu armahdetuista syntisistä, jotka eivät valitettavasti ole eivätkä tässä ajassa tule täydellisiksi! – Väittäisin tätä osaksi Jumalan suunnitelmaa! Sillä meidän epätäydellisten kautta Jumalan suuruus, hyvyys, rakkaus ja armollisuus pääsee oikeuksiinsa!
Sinä, jolla menee huonosti, ON ETUOIKEUS, LUPA JA PITÄÄ tulla seurakuntaan…

 • jotta ISÄN rakkaus pääsee sinussa ja sinun kauttasi oikeuksiinsa seurakunnan keskellä
 • jotta sinä ja me yhdessä voimme selvitä katkeroitumatta ja samalla voimme kasvaa palveijoina ja säilyttää kykymme kantaa vastuuta
 • jotta löytäisit ja säilyttäisit NÄYN, joka avaa meille elämän tarkoituksen ja merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta nimeltään Jumalan suunnitelma

II ”En löydä paikkaani ja koen itseni ulkopuoliseksi seurakunnassa!”

Mistä ulkopuolisuuden kokemus ja tunne yhteisössä syntyy?

 • olen erilainen… tausta, pukeutuminen, ystäväpiiri…
 • ymmärrän asioita eri tavalla tai en ymmärrä mistä täällä puhutaan
 • koen asioita eri tavalla tai en mielestäni koe mitään toisiin verrattuna
 • minua ei huomata / huomioida rittävästi
 • olen loukkaantunut / haavoitettu (esim. edellisen vuoksi)
 • olen väärän ikäinen
 • en osaa enkä riitä
 • elämäntilanteeni on niin erilainen, joten en jaksa enkä pysty
 1. Kerro oma kokemuksesi tai asia, jonka kanssa kipuilet tai olet kipuillut?
 2. Mikä sinua auttaa tai auttoi?
 3. Mitä me ryhmänä voimme oppia ja auttaa toisia?
——————————–
VK 36 ”Palvelijan sydän” – Jyri Uurtimo
Suora kysymys: Onko sulle elämä Kristus vai onko Kristus osa sun elämää? Mitä kaikkea Paavalin sanat ”minulle elämä on Kristus” voisi tarkoittaa käytännössä? Mitä se voisi tarkoittaa meidän elämässä käytännössä?
Jeesus tuli palvelemaan ja etsimään niitä jotka ovat kadoksissa. Miten nämä Jeesuksen sydämen asenteet voisivat olla vielä enemmän meidänkin sydämen asenteita ilman, että ne tuntuvat suoritteilta?
Bonuskysymys: Mitä ajatuksia ”mitä vaan” -rukouksen rukoileminen sussa herättää?
——————————–
VK 22 FOKUS – OPETUSSARJA, OSA 1. ELÄMÄ ON MINULLE KRISTUS JA KUOLEMA ON VOITTO 29.5.2016

Keskustelukysymyksiä pienryhmille/SirkkaFilippiläiskirjeen 1. luvusta löytyy Paavalin elämän tunnuslause:” Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto.” Meitä haastetaan elämään Paavalin esikuvan mukaan tiedostaen, että emme ole enää itsemme omia, vaan kuulumme Kristukselle. Olemme pyhiä, Jumalalle erotettuja. Meidän elämämme kuuluu Jumalalle ja on varattu aivan erityiseen tarkoitukseen: meidät on kutsuttu elämään niin, että Kristus saa olla elämämme keskipisteessä ja sydämemme valtaistuimella. Koska elämämme on kätketty Kristukseen, hänen ylösnousemuselämänsä on jo nyt meissä. Elämme iankaikkisuutta jo nyt, ja kuolema on vain ovi, josta astuessamme ylösnousemuselämä meissä ikään kuin ”aktivoituu” tavalla, joka ei vielä näy.

Luvusta nousi opetuksessa esiin kolme isoa, tärkeää teemaa:


1. Kristuksen ruumiin eri jäsenten välinen yhteys
Paavali kirjoittaa filippiläisille: Te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä (j. 7b). Tämä lause sisältää ajatuksen yhteydestä, joka kaikilla Kristuksen omilla hänen kauttaan on toisiinsa. Tämä yhteys Kristuksen ruumiin jäsenten välillä on tunteista riippumaton tosiasia.
Keskusteltavaksi:
-Näkyykö ja toteutuuko tämä yhteys käytännössä – millaisia kokemuksia sinulla on tästä?
-Kuinka paljon tunteet vaikuttavat siihen, miten paljon yhteyttä koet toisten uskovien kanssa?
-Kun mietit Kristuksen ruumista, joka muodostuu kaikista Jeesukseen uskovista ihmisistä maailmassa, tuntuuko sinusta, että heidän joukossaan on joitakin, joiden kanssa sinun on vaikea kokea yhteyttä?2. Jumalan armon läsnäolo ja vaikutus elämässämme
Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. (j. 29.) Jumalan armo on läsnä elämässämme eri tavoin. Jokaisella meillä on oma tarinamme, jota Jumala kirjoittaa ja jossa hän on mukana. Jumalan läsnäolo ja hänen armonsa vaikutus ei aina tule ilmi niin, että elämässämme tapahtuisi vain hyviä asioita. Joskus armo on voimakkaasti läsnä elämässämme juuri vaikeuksien ja koetuksien keskellä. Silloin armo on elämässämme mukana kuin ”valepuvussa”. Elämän kipujen ja kolhaisujen keskellä emme välttämättä heti ymmärrä, että Jumala on armonsa kautta vaikuttamassa kaiken kipeänkin kautta jotakin hyvää.
Keskusteltavaksi: 
- Onko tällainen tapa ajatella Jumalan armosta sinulle uusi? Tuleeko armosta tällä tavalla ymmärrettynä mielestäsi pienempi vai suurempi ?
– Onko sinulla kokemuksia armon läsnäolosta elämässäsi tällä tavalla? Voisiko jokin asia elämässäsi juuri nyt olla tällaista Jumalan armon vaikutusta?3. Kristuksen kuninkuus
Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat…..(j. 1)
Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. (j.21)
Paavali kutsui itseään nimityksellä Kristuksen doulos, palvelija, tai orja. Hän käytti tätä nimitystä itsestään, koska hän ymmärsi, että hän ei ollut enää itsensä oma, vaan kuului täysin Herralleen. Hänen elämänsä ei ollut enää hänen omansa vaan kuului Kristukselle. Kristuksen orjana oleminen, hänelle kuuluminen, on parasta mitä ihmiselle voi tapahtua, sillä Kristus on kuningas, joka on oikeudenmukainen, totuudellinen, uskollinen, puhdas ja pyhä. Hän on Kuningasten Kuningas, jolla on kaikki valta ja voima, mutta joka on samaan aikaan armollinen, hyvä ja lempeä. Paavali tiesi, että ei ole olemassa mitään parempaa kuin kuulua tälle Kuninkaalle ja palvella häntä koko elämällään.
Keskusteltavaksi: 
- Millaisia mielikuvia sinulle tulee mieleen sanasta ”kuningas”? Mistä lähteistä tai kokemuksista kuvasi kuninkaista ja kuninkuudesta ovat peräisin?
- Onko sinulle luontevaa ajatella Jeesusta kuninkaana? Muuttaako Jeesuksen näkeminen yllä kuvatun kaltaisena kuninkaana jollakin tavalla kuvaasi hänestä tai suhdettasi häneen?
——————————–
VK 19 Hän 1/3

Our subject is Ascension Day. This is described in Acts 1v3-12 from the point of view of the disciples who watched what happened. The coming of the Holy Spirit at Pentecost proved that Jesus got to heaven.Other places in the Bible such as Acts 2v32-36 and the book of Hebrews described what happened after Jesus disappeared in the clouds:

The ascension of Jesus opened up the way to God the Father for us, it opened the way to heaven when we die, it brought the Holy Spirit to us, it gives us confidence that our sins are forgiven, and it reminds us to invite people to become friends of Jesus before he comes back again.

What is most exciting for you about the ascension of Jesus? How does it influence your relationship with God?

You are attending a funeral and someone asks you if you believe the dead person is now in heaven. What do you say?

Acts 2v35 tells that Jesus is waiting for his enemies to be made his footstool. How does this influence your thoughts about telling people about Jesus?

——————————–
VK 18 Levosta käsin 4/4Sinä et kelpaa, etkä riitä ja juuri siksi sinä kelpaat ja riität!Monissa kohdin Raamatun sanoma aukeaa suurten paradoksien kautta…
suurin rakkaus avautuu Taivaallisen Isän uhratessa poikansa
käsittämätön armo tulee syyllisen omistettavaksi viattoman uhrautumisen takia
ennenkuulumaton lunastus astuu voimaan Jeesuksen maksaessa meille mahdottoman velanIhmisinä meitä kaikkia yhdistää loputon halu ja tarve kelvata sekä todistaa loputtomalla suorittamisella riittävyyttämme! – ja mitä me kaikella tuolla saamme aikaan?
kateutta
uupumusta
pettymyksiä ja ahdistustaRaamattu sanomallaan pysäyttää meidät ja kuvaa mahdotonta tilaamme, ja omaa totaalista mahdottomuuttamme!Armo on hyvä uutinen – siis EVANKELIUMI – mutta se ei ole vain viesti ja puhuttu sanoma, vaan se on henkilö, persoona nimeltään Jeesus, joka luvattiin ja joka tuli ja joka sai aikaan sen, että me kelpaamme ja riitämme!Matt. 11:
28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”Jeesus puhuu tulemisensa, toimintansa ja tarkoituksensa ytimestä!
hän tuli tekemään mahdottomasta mahdollisen
hän julisti näin tietäen pian lunastavan jokaisen sanansa ja lupauksen omalla kärsimyksellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaanJumalan lähestyessä meitä, mitä meissä tapahtuu?
koemme syyllisyyttä ja sen myötä meissä syntyy tarve selittää ja alkaa parannella itseämme
näin toimiessamme me keskitymme itseemme, kun pitäisi katsoa Jeesukseen, sillä hän antaa levonLöytääksesi levon, me voimme tehdä vain kaksi asiaa:
Tulla Jeesuksen luo!
Ottaa vastaan sen mitä hän antaa!Löytääksesi levon Jeesuksessa tarvitsemme avuksemme uskon, jonka Jumala lahjoittaa avuksemme.Lisälukemiseksi: Jes. 1:11-16
——————-
VK 16 Levosta käsin 1/4

Pienryhmien keskustelukysymyksiä/Levosta käsin osa 2/4 17.4.2016

Levosta käsin –sarjan toisessa osassa kysyimme seuraavan kysymyksen: Millaista olisi elää ilman pelkoa siitä, että mitään ei tapahdu eikä mikään onnistu tai että jotakin tosi pahaa tapahtuu, ellen minä koko ajan ohjaa, kontrolloi ja ponnistele?

Raamatusta (Fil. 2:12-13; Joh. 15: 5 ja Ef. 2:10) löysimme neljä totuutta Jumalasta ja suhteestamme häneen, jotka auttavat meitä ymmärtämään, mistä levosta käsin –elämässä on kysymys:

1)Löydän levon, kun ymmärrän, että Jumala toimii ja minä saan olla siinä mukana.
2)Löydän levon, kun ymmärrän, että Jumala vaikuttaa minussa tahtomista ja tekemistä.
3)Löydän levon, kun en touhua yksin vaan teen asioita yhdessä Jumalan kanssa.
4)Löydän levon, kun ymmärrän, ettei minun tarvitse suunnistaa oman viisauteni varassa vaan saan kulkea edeltä valmistetuissa askeleissa.

Puhuimme myös siitä, että tiedon lisäksi tarvitsemme kokemuksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään näitä tärkeitä totuuksia sydämen tasolla.

Mutta tarvitsemme vielä jotakin enemmän: rohkeutta päästää irti ja luottaa Pyhään Henkeen. Kun uskallamme ottaa ”askeleen tyhjyyteen” ja luottaa siihen, että hän kantaa meitä, silloin saamme ilman omaa ponnistelua, levosta käsin, olla mukana siinä mitä Jumala tekee, kun hän vie suunnitelmaansa eteenpäin maailmassa.

KESKUSTELUUN:

Onko opetuksen alussa esitetyn kysymyksen pelon aihe sinulle tuttu? Missä asioissa ja millä alueella erityisesti?
Onko jokin niistä neljästä totuudesta, jotka nousivat esiin raamatunkohdista, sinulle tällä hetkellä erityisen ajankohtainen ja rohkaiseva?
Onko sinulla ollut elämäsi aikana kokemuksia, jotka ovat opettaneet sinulle jotakin levosta käsin elämisestä?
Oletko joskus ottanut ”askeleen tyhjyyteen”, eli kokenut, että Jumala rohkaisee sinua tekemään jotakin, ja vaikka se on tuntunut vaikealta tai pelottavalta, olet tehnyt sen luottaen siihen, että Pyhä Henki toimii sen kautta. Missä tilanteessa? Miltä se tuntui? Mikä sen seuraus oli? Entä oletko viime aikoina kokenut, että sinua rohkaistaan jonkin tällaisen askeleen ottamiseen?

——————-
VK 12 Resurrection

Reading 1 Cor. 15. We then asked: “What does the resurrection of Jesus mean for us?” His resurrection guarantees our salvation but there is more to it than that we go to heaven. Christians anyway go to heaven when they die, (Hebrews 12v22-24 describes them in heaven). Resurrection is more than coming alive from the dead, Lazarus did that but died again. Resurrection means having a new body so that we can share in Jesus’ kingdom on earth and live forever. In addition it allows us to visit heaven as Jesus has done now. If we have died before Jesus comes back we get our new body when we come back with him. If we are still alive when he returns, our bodies will instantly be changed to new ones.The first phase of the kingdom is the millennial kingdom, which begins when Jesus comes back. The earth will be better but not perfect. The second phase is the eternal kingdom when the earth and heaven are remade after the last judgment.The resurrection of Jesus gives us hope concerning our own resurrection. It challenges us to look after our bodies and our environment. We are to be active in caring for the bodies of others through giving food and clothing and praying for healing.Question 1: The Quran tells that God did not let Jesus die on the cross. How does John 10v17,18 answer that objection?Question 2: Contrast the idea of the kingdom coming to earth with the commonly held idea that the Christian goal is to go to heaven. What difference does it make to your understanding that you get a resurrection of the body so you can live on earth?

Question 3: What practical consequences in your life come from this teaching?

———————–
VK 11
Palmusunnuntain opetus puhui Joh. 12: 12-16 pohjalta siitä, miten Jeesus on antanut meille Jumalan valtakunnan ”salaisen aseen”: maailmaa muuttavan voiman, joka on nöyryyttä, itsensä alttiiksi pistämistä, omista eduistaan luopumista toisten hyväksi ja palvelua. Jeesus haluaa, että jokainen hänen seuraajansa käyttää tuota salaista asetta omassa elämässään.1.Mikä on avainoivallus, jonka teit opetusta kuunnellessasi?2.Miten voisit soveltaa sitä omaan elämääsi?3. Raamattu opettaa, että jos olet lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja antanut elämäsi hänelle, sinä et ole enää itsesi oma (IKor.6:19). Mitä kaikkea tämä totuus merkitsee sinun elämäsi kannalta? Mitä se tarkoittaa sinulle juuri tänään?
———————–
VK 10: Jopi Pietiläinen, Rakenteilla koti -jumalanpalvelus
Room. 8:35 Mikä voi erottaa meidät / Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta?
Teksti osana kuka kysymysten sarjaa…
 • kuka voi olla meitä vastaan?
 • kuka voi syyttää Jumalan valittuja?
 • kuka voi tuomita kadotukseen?
 • kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta?
Tekstiyhteys katkelmaan löytyy jakeesta 15, joka on samalla avain koko lukuun.
 • mikä / KUKA meitä estää muuttumasta / tekemästä / astumasta mukavuusalueemme ulkopuolelle / tulemasta tai ottamasta yhteyteen / menemästä sinne minne Jeesuskin meni ja haluaisi meidän menevän
 • mikä / P E L K O; kuka / MINÄ…
15 Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: ”Abba! Isä!”
Mikä voi erottaa meidät / Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka?
Takana sarja ”Kaupungin parhaaksi”, Danielin kirjan pohjalta.
 • usko, yhteus Jumalaan ja Hänen kanssaan vaeltaminen näyttäisi toimivan kaikkein parhaiten silloin kun ahdistuksen liekit polttelevat ja kirkastuu se, että MINÄn varassa ei nyt selvitä, eikä ole varmuutta selvitäänkö hengissä Jumalankaan kanssa
 • Danielin ystävät tulisessa pätsissä / heitä sinne saattavat kuolivat velvollisuuttaan suorittaessa / kaverukset kävelivät vahingoittumattomana ulos
 • Daniel, joutuu vehkeilyn uhriksi ja hänet tuomitaan leijonien raadeltavaksi / hän vietti yön leijonien kanssa ja tuli vahingoittumattomana ulos / vehkeilijät heitettiin samaan paikkaan eivätkä ehtineet pohjalle saakka, kun heitä jo raadeltiin
MIKÄ VOI EROTTAA… Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka?
36 On kirjoitettu: — Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina.
37 Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.
38 Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Mitä kauempana me olemme Jumalasta, sitä enemmän itsekkyyttä ja kateutta!
Mitä vähemmän Jumalan läsnäoloa, sitä enemmän pelkoa ja ristiriitoja!
Mitä paremmat ja helpommat ajat, sitä vähemmän tarvitsemme Jumalaa / sitä enemmän MINÄ ottaa tilaa ja valtaa… sitä enemmän syntyy…
—> —> —> puolueita, riitaa, eripuraa, sotkua ja oman edun tavoittelua!
Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta?
 • vastaus on: MINÄ
 • Jos MINÄ saa pitää valtaa, me estämme Jumalaa ja hänen rakkauttaan etsiviä löytämästä ja kokemasta sitä!
Miten hoidamme ja miten voimme tukea toisiamme?
 • suhteen hoitaminen Jumalan kanssa säännöllisesti; rukous, Raamatun luku…
 • Jumalan tahdon etsiminen ja toteuttaminen elämässä
 • seurakuntayhteydessä pysyminen kaikenlaisina aikoina

 

——————–

VK 8 Tämän kaupungin parhaaksi 2/3 (Daniel 1–6)

Työn tekeminen on merkittävä tapa palvella Jumalan valtakuntaa. Jumala tahtoo toimia erityisellä tavalla kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla tehtävän työn kautta.

Työ ei ole ”pakollinen paha”, vaan tekee hyvää tekijälleen ja sen kautta siunauksen saavalle – Jumala itsekin piti tekemäänsä työtä hyvänä! Syntiinlankeemuksen seurauksena työ on usein turhauttavaa ja koemme epäonnistumisia, mutta meidät on kutsuttu opetuslapsina etsimään Jumalan resursseja, voimaa ja viisautta palauttaaksemme ennalleen Jumalan alkuperäisen suunnitelman.

Nykyaikainen kulttuuri ja ajattelu saa meidät etsimään työstä ”huippuhetkiä” ja ”fiiliksiä”, mutta usein meiltä vaaditaan itseasiassa kärsivällisyyttä, tavallisen tuntuista rutiinia ja usko Jumalan innokkaaseen yhteistyöhön, kun palvelemme muita työmme kautta. Ennen kaikkea tärkeää on kuitenkin JANO nähdä Jumalan murtautuvan läpi työpaikoillamme ja yhteiskunnassamme.

Meitä on kutsuttu myös vaikuttamaan myös laajemmin, esimerkiksi ammattikuntiamme tai asiakkaitamme innovaatiolla ja ekselenssillä. Lisäksi Kristinuskon suoma moraalinen kompassimme on tapa, jolla saatamme vaikuttaa yhteisöön ympärillämme, mutta tarvitsemme viisautta ja rakkautta sen ilmaisemisessa.

Keskustelua:

 1. Mitkä asiat työssäsi hämärtävät erityisesti kykyäsi nähdä työsi Jumalan aktiivisen toiminnan alueena?
 2. Missä asioissa tai ihmissuhteissa olet kokenut Jumalan ohjausta tai ”nykäisyjä”?
 3. Oletko kristittynä joutunut ”arvoristiriitojen” eteen työssäsi? Minkälaisin tavoin toimit vai rohkenitko toimia ollenkaan (no blame!! :D)?

——————–

VK 7

TÄMÄN KAUPUNGIN PARHAAKSI 1/3 (Daniel 1-6)
KESKUSTELUKYSYMYKSIÄ PIENRYHMILLE

Danielin kirja kertoo ajasta n. 500eKr, kun Juudasta vietiin ihmisiä pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, heidän joukossaan lahjakkaita nuoria miehiä, kuten Daniel ja hänen ystävänsä.

Taivaan kansalaisina mekin elämme tavallaan ”pakkosiirtolaisina” maan päällä. Jumalan suunnitelmaan kuuluu kuitenkin, että toimimme sen paikkakunnan parhaaksi, johon hän on meidät asettanut. Vaikka Daniel ystävineen eli hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin me, heidän elämästään löytyy vaiheita ja tilanteita, joista löydämme yhtymäkohtia omaan elämäämme:
-tilanteita joissa meidän on tärkeä muistaa identiteettimme Jumalan omina
– tilanteita, jotka muistuttavat meitä niistä mahdollisuuksista, joita meillä on olla vaikuttamassa oman kaupunkimme parhaaksi.

Keskusteltavaksi:

1. Mitkä seuraavista, opetuksessa kuvatuista tilanteista tai asioista ovat sinun elämässäsi tällä hetkellä ajankohtaisia? Millä tavalla Danielin ja hänen ystäviensä elämä voisi olla sinulle rohkaisuna ja esikuvana omassa tilanteessasi?

– uusi ympäristö, uudet olosuhteet, uudet ihmiset, eri arvomaailma kuin omasi
– menestys
-menetys, vaikeudet, koettelemukset
– kyky nähdä ihminen aseman tai arvonimen takana
– luottamus Jumalan yliluonnollisiin mahdollisuuksiin arjen keskellä

2. Millaisia ajatuksia sinussa herättää vanha viisaus:
Kylvä ajatus, niitä teko.
Kylvä teko, niitä tapa.
Kylvä tapa, niitä luonne.
Kylvä luonne, niitä kohtalo.

Onko tämä sinulle jo tuttu tapa elää? Oletko ehkä joskus yrittänyt ja epäonnistunut? Olisiko nyt aika aloittaa uudestaan? Jakakaa kokemuksianne keskenänne!

Mikä voisi olla se ajatus, joka sinun pitäisi juuri nyt ”kylvää”

3. Meidät on kutsuttu elämään ja toimimaan kaupunkimme parhaaksi. Millä eri tavoilla voimme kukin omassa elämässämme toteuttaa tätä kutsuamme?

Onko mielestäsi hyvää tehdessämme tärkeää tuoda esiin uskomme Jumalaan? Jos on, niin missä vaiheessa? Millä tavalla?

 

———————

VK 6

KIRJOITETTU NÄKY TUO MUUTOKSEN, Jopi Pietiläinen

Hab. 2:
1 Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa.
2 Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: ”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea”.
3 Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.

Näky ja arvot kirjoitettuna…
ymmärrettävissä, koska voin palata niihin uudelleen ja uudelleen, eivätkä ne muutu siinä välissä
omistettavissa, koska voit ymmärtää ja omaksua ne / tai voit tehdä toisen valinnan / omistajuus ei synny pakosta, vaan valinnasta
jaettavissa, vain ymmärretyn, omaksutun ja omistetun voit todella jakaa
siirrettävissä seuraavalle sukupolvelle, siihen tarvitaan nuo kolme edellistä

TÄMÄ ON TIE, JOLLA NÄYSTÄ JA ARVOISTA TULEE AVAIN MUUTOKSEEN JA KOKO SEURAKUNTANA SAMAAN SUUNTAAN KULKEMISEEN!

NOSTAMME ESIIN… MUUTOS
muutos nousee Jumalan uutta luovasta voimasta; tullakseen todeksi meidän on noustava ja nostettava mukanamme ja jäljessämme sukupolvi, joissa ja joiden kautta Jumalan voima tulee koettavaksi

LUOMME KESKELLEMME TILAA…
henkilökohtaiseen kasvuun, lahjojen löytämiseen ja sen myötä syntyvään palveluun
seurakunnan kasvuun määrällisesti
ja kaikki tämä vain siksi, että Jumala voisi tulla todelliseksi mahdollisimman monelle / ilmestyä keskellämme

OLEMME ROHKEITA…
nautimme elämästä, mutta emme elä itseämme, vaan Jumalan tarkoitusta varten
etsimme Jumalaa ja sellaista elämää hänen yhteydessään, jonka kautta siunaus ja muutos leviää ympärillemme

VARUSTAMME JA VALTUUTAMME NOUSEVAN SUKUPOLVEN…
vapautamme siunauksen ja Jumalan voiman toimimaan kaikkien kautta
kasvatamme keskellämme intohimoa nähdä Jumalan vaikutuksen keskellämme ja varmistamme, että se näkyy meidän jälkeemmekin

SEURAKUNTANA OPETTELEMME ELÄMÄÄN JA TOIMIMAAN YHDESSÄ…

Pyhän Hengen läsnäolo ja siitä käsin palveleminen
opettelemme yhdessä olemaan luonnollisesti yliluonnollisia
opettelemme elämään Pyhän Hengen kanssa yksin ja yhdessä, arjessa ja juhlassa
syvästi tietoisina siitä, että Pyhän Hengen lahjat on annettu seurakunnalle yhteiseksi rakennukseksi

2. Ajattelemme ja unelmoimme suuria unohtamatta yksilöä, pientä ihmistä
uskomme seurakunnan kasvuun ja kasvun myötä seurakunnan vaikutuksen lisääntymiseen; Jumalalla on meille vielä paljon enemmän annettavaa ja meidän kauttamme tälle kaupungille
ilmennämme uskoamme toimimalla niin kuin meitä olisi jo paljon enemmän
syvästi tietoisina siitä, että seurakunta on Jumalan suunnitelma ja suurenmoinen lahja meille ja tälle kaupungille

3. Olemme yhteyden rakentajia ; ”jos tahdot etsiä ja löytää koko totuuden, sinun on etsittävä ja rakennettava yhteyttä”
kun tunnistamme yhteyden esteitä ja yhteyttä rikkovia asioita (itsessämme / ympärillämme), niin me puutumme niihin ensin tekemällä parannusta omasta osuudesta ja sitten rakastavan ja armahtavan yhteyden myötä teemme sitä yhdessä
yhteyttä rakennamme siunaamalla
1. puhumalla rohkaisevasti ja kannustavasti
2. koskettamalla / kutsumme yhteyteen; läheisyyteen
3. ”maalaamme” (puhumalla kuvaamme) siunauksellisen tulevaisuuden
4. olemme sitoutuneita ja valmiita auttamaan edellä kuvatun toteutumista
syvästi tietoisina siitä, että yhteys on uskomme ytimessä ja itse Jumala kolminaisuutensa kautta julistaa sitä

 

——————–

VK 1 pienryhmätehtävät:

Graham Turner: Ihmisen Poika 1/4

In this sermon we explore what the Bible means when it tells that Jesus is the Son of God. The more we understand his greatness the more amazing it is that he was willing to come down from heaven to serve mankind and die to save us. That in turn is a challenge to us to serve others.

As Son of God Jesus eternal origin is in the Father and he shares the eternal substance of the Father. He is the one who perfectly reveals the Father and through him the Father does all things, creating the world, saving us and in the future ruling over all.

As we correctly understand who the Son is it helps us to understand the Trinity which is described in the Nicene Creed.

Discussion:

 1. Discuss together what you think of the Nicene creed. What errors does it protect us from?
 2. If a Muslim tells to you that Christians are wrong to believe in three gods, and that God has no son, what would you say?
 3. Share with each other what the humility shown by Jesus in coming as a human being means to you.

 

———————

VK 49 pienryhmätehtävät:

Lauri Koittola: Kutsu – Daavid

Kertomus Daavidista on kertomus Jumalan mielen mukaisesta kuninkaasta.

Kun Raamatun kontekstissa puhutaan Jumalan mielen mukaisesta kuninkuudesta, on aina kyse Jumalan valtakunnasta: Jumalan hyvän hallintavallan piiristä ja siitä, kenet hän milloinkin asettaa sijaishallitsijoikseen.

Samoin kuin Daavid, meidät jokainen on kutsuttu edustamaan Jumalaa siellä missä ikinä olemmekaan. Kutsumuksessa on kyse aina ensisijaisesti kutsun antajasta, Jumalasta.

Daavidin elämästä huokuu se, että kutsumus oli hänelle ensisijaisesti kutsu läheisyyteen Taivaallisen Isän kanssa ja se tuli olemaan merkittävin erottava tekijä Daavidin ja Saulin välillä. Kutsumuksen keskiössä on lapseus ja suhde Isän ja pojan tai tyttären välillä.

On kuitenkin selvää, että osa kutsumusta on olla osa jotakin suurempaa kuin itse on. Kutsumuksella on aina myös päämäärä ja tarkoitus. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että meillä on jokin unelma, jota pyydämme Jumalaa siunaamaan. Kyse on siitä, että meillä on kutsu tulla osaksi Jumalan suurta tarinaa, jossa meillä jokaisella on oma roolimme.

Ja se kiteytyy siinä, että me löydetään takaisin rakastavan Isän yhteyteen
ja aletaan kutsua muitakin kadonneita lapsia tuohon Jumalan perheeseen.

Kutsumuksen todeksi elämisessä onnistuminen mitataan aina siinä, kuinka uskollisesti me toimitaan Jumalan johdatuksessa tilanteessa kuin tilanteessa. Kutsumuksen suuruuden mitta on meidän luonne, se miksi olemme antaneet Jumalan meidät muuttaa ja kasvattaa.

Kysymyksiä:

 1. Mitä ajattelet kutsumuksesta? Koetko, että elät todeksi kutsumustasi?
 2. Mitä unelmia sinulla on? Mihin koet Jumalan kutsuvan sinua?
 3. Mitä ajattelet siitä, että luonne on kutsumuksessa onnistumisen mitta?

 

———————

VK 48 pienryhmätehtävät:

Jumalan kutsu on elämää mullistava tapahtuma.

 • Raamatussa on lukuisia kertomuksia ihmisistä, jotka Jumala valitsi ja kutsui
 • kutsuttujen elämä ja sen suunta muuttui / haasteita riitti loppuun saakka
 • kenenkään kohdalla se ei näyttänyt olevan helppoa (missään vaiheessa)
 • tämän sarjan aikana tutustumme kutsumukseen ja sen seurauksiin kolmen henkilöön: Saul, Daavid ja Samuel
 • heidän tarinansa kietoutuvat yhteen ja löytyvät 1 ja 2 Samuelin kirjasta

Saul / 1 Sam. 8-31

Mitkä asiat suistivat Saulin pois kutsumuksen tieltä…

 • Kun tuli kuninkaaksi voitelun aika, Saul piileskeli kuormastossa / 1 Sam. 10:21-22
  hän pelkäsi (tehtävää, vastuuta, ihmisiä, kykyjään…)
 • Ennen sotaanlähtöä Samuel oli määrännyt 7 päivän odotusajan. Samuelia ei kuulu eikä näy, joten Saul ryhtyy profeetaksi ja papiksi toimittamaan uhria / 1 Sam. 13:9-10
  hän oli kärsimätön ja ryhtyi toimimaan omassa voimassaan, koska hän pelkäsi kansan kaikkoavan
 • Jumalan käski selvästi vihkiä tuhon omaksi amalekilaiset. Saul rikkoo Jumalan selvän käskyn / 1 Sam. 14:9,15
  hän on tottelematon, lisäksi hän osoittaa uppiniskaisuutta / itsepäisyyttä selittäessään eläinten olevan uhriksi SINUN JUMALALLESI?!?
 • Nurja asenne (Daavidia) tulevaa kuningasta kohtaan / 1 Sam. 18:8-9
  hän oli kateellinen, ja halusi tuhota nousevan johtajan ja hänen johtajuutensa
 • Lopulta Saul kääntyi ”noidan” puoleen / 1 Sam. 28:7-
  siis, jos Jumala ei puhu minulle, niin etsin apua vaikka noidan luota
  pelko, joka oli havaittavissa jo alkuvaiheessa, kasvoi pikkuhiljaa mittoihin, joka tuhosi Saulin

PELÄTÄ JA ELÄÄ PELOSTA KÄSIN on kaksi eri asiaa!
pelko on Jumalan asettama ominaisuus, joka suojelee meitä ja elämää

ELÄÄ PELOSTA KÄSIN
pelkään tehtävää, vastuuta, ihmisiä… sitä että en osaa, enkä riitä
pelkään Jumalaa ”yhden leiviskän saaneen” tavoin, että en uskalla käyttää minulle uskottuja lahjoja, vaan hautaan ne ”Jumalan pelon takia”
jos elät pelosta käsin, jähmetyt ja elämä jää elämättä. Samalla olet suistumassa pois Jumalan antamasta kutsumuksesta

KUTSU TULEE JUMALALTA JA HÄNEN YHTEYDESSÄÄN SE PYSYY VOIMASSA!
jos pelkäät ajautuvasi tai ajautuneesi sivuun, niin se ei ole syy paeta Jumalaa, VAAN TULLA HÄNEN LUOKSEEN!
JUMALA ON SE, JONKA LUOTA LÖYTYY TODELLINEN APU PELOKKAILLE, KÄRSIMÄTTÖMILLE JA TOTTELEMATTOMILLE!

Kysymyksiä:

 1. Miten tunnistaa terveen ja suojaavan pelon?
 2. Millaisen suunnitelman laatisit sen päivän varalle, jolloin huomaat jähmettyväsi ja jääväsi yksin?

 

———————

VK 46 pienryhmätehtävät:

Second coming of Jesus

Many people doubt the second coming of Jesus because it has been so long, yet the first coming was written about in the Bible 1500 years before Jesus came. The return of Jews to the land of Israel in the past 100 years has also been predicted by Jesus 1800 years earlier. The ascension of Jesus points to the way he will return, Zechariah 14, Daniel 7, Matthew 24.

The reason Jesus is coming back is to bring God’s kingdom to earth, not to take us away to heaven. When we understand this it gives meaning to our work on earth and a motivation to develop our character and our gifts so we can serve better in the coming kingdom. This process is called discipleship.

Before Jesus returns God wants every ethnic group to have had a chance to decide if they want to serve him or not. Our task is to spread the good news to every group to give them a choice. Only when we have done that can Jesus come back.

Questions:

 1. Share what feelings the idea of the return of Jesus give you. Why do you feel this way?
 2. If discipleship is the process of preparing for the kingdom in what way does this affect your attitude to it and the everyday responsibilities you have?
 3. The return of Jesus cannot happen until the gospel has been communicated to every ethnic group. In what way can you individually or as a group help in this task?

———————

VK 45 pienryhmätehtävät

Titus-kirjeeseen perustuva opetussarja LUONNE , osa 3/3

Kolmas luku: Miten meidän tulisi suhtautua ihmisiin, jotka eivät vielä tunne Jumalaa?
Paavali opettaa siitä, miten kristittyjen tulisi elää suhteessa ihmisiin, jotka eivät vielä tunne Jumalaa. Yksi voimakkaimmista tavoista, joilla voimme vaikuttaa heihin, on hyvän tekeminen. Ilmapiirissä, jossa ihmiset maailmassa elävät, pyyteetön hyvän tekeminen toisille vaikuttaa kuin valo, joka yhtäkkiä sytytetään keskelle pimeyttä. Se yllättää. Se ilahduttaa. Se herättää kysymyksiä. Se vetää puoleensa.

Jeesus käski meitä rakastamaan lähimmäistämme kuin itseämme. Usein itsekkyys ja pelko kuitenkin estävät meitä. Silloin voimme lähestyä asiaa tuon ”itsekkyyden mutkan” kautta, jonka Jeesus käskyynsä sisällytti. Kun näet avun tarpeessa olevan ihmisen, kuvittele itsesi hänen asemaansa. Mieti: jos olisin itse tuossa tilanteessa, miten minä toivoisin, että minua autettaisiin? Entäpä jos kukaan ei silloin tulisikaan auttamaan?

Hyvän tekeminen on jotakin, mihin Jumala on meidät omana kansanaan kutsunut. Meidän ei kuitenkaan tarvitse puristaa hyviä tekoja itsestämme omassa voimassamme. Kun pysymme lähellä Jumalaa, yhteydessä häneen, me muutumme. Hänen armonsa kasvattaa meistä ihmisiä, jotka tuottavat elämällään iloa ja kunniaa Jumalalle ja tekevät hyvää toisille. (Titus-kirje 2:11-14)

Keskusteltavaksi:

 1. Onko hyvän tekeminen sinulle normaalia arkipäivää ja innostava asia vai uusi ja vähän pelottavakin ajatus? Mikä siinä innostaa? Mikä siinä pelottaa?
  Kertokaa tilanteista, joissa olette voineet tehdä hyvää. Miltä se tuntui? Mitä siitä seurasi – sinulle itsellesi? – ihmiselle, jolle teit hyvää? Entä ne tilanteet, joissa olisi ollut mahdollisuus tehdä hyvää, mutta jätit tilaisuuden käyttämättä. Miltä se tuntui?
 2. Mitä muita tapoja tehdä hyvää on olemassa? Kenelle voisit tehdä hyvää? Millä tavalla?
  Entä voisitteko ryhmänä tehdä hyvää yhdessä? Kenelle ja millä tavalla? Ideoikaa luovasti ja rohkeasti!
 3. Kuvittele tilannetta, jossa olet tekemässä hyvää, pyyteettömästi palvelemassa toisia tai auttamassa jotakin ihmistä, ja sinulta kysytään, miksi ihmeessä teet niin. Mitä vastaisit?