Olemme jo vuosikymmenien ajan järjestäneet viikonloppuisin kahta tai useampaa jumalanpalvelusta. Useamman jumalanpalveluksen järjestämistä on perusteltu muun muassa sillä, että pystymme tarjoamaan kulttuurillisesti sopivan jumalanpalveluksen eri ikäryhmille. Samalla jumalanpalveluksista on tullut hyvin homogeenisiä, jolloin samaa ikäluokkaa edustavat tai samassa elämäntilanteessa olevat ovat kokoontuneet keskenään.

Elämme yhteiskunnallisesti aikaa, jossa paine vetää rajoja ihmisten välille kasvaa. Sitä tehdään sen mukaan, mikä on poliittinen kantasi, minkä ikäinen olet tai minkälaiseen yhteisöön kuulut. Tällaisena aikana seurakunnan tulisi kulkea vastavirtaan. Samalla kun maailma pirstaloituu ryhmittymiin, seurakunnan tulisi etsiä syvempää yhteyttä.

Edellä mainituista syistä johtuen ehdotamme, että aloittaisimme tammikuussa 2020 kevään mittaisen kokeilujakson, jonka aikana järjestämme sunnuntaisin vain yhden jumalanpalveluksen. Toivomme, että jokainen Hopeseurakuntaa kotinaan pitävä voisi reagoida ehdotukseemme. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulemme järjestämään sunnuntaina 6.10. molempien jumalanpalveluksien jälkeen ehdotukseen liittyvät keskustelutilaisuudet. Keskustelutilaisuuksissa sinulla on mahdollisuus reagoida kysymällä, kommentoimalla ja haastamalla. Varsinaisen päätöksen pilotin aloittamisesta teemme äänestämällä molempien jumalanpalveluksien yhteydessä sunnuntaina 27.10. Mikäli enemmistö molemmista jumalanpalvelusyhteisöistä kannattaa kokeilun aloittamista, kokeilu aloitetaan sunnuntaina 5.1.2020, ja huhtikuussa päätämme yhdessä, tuleeko kokeilujaksosta pysyvä järjestely.

Mikä tahansa äänestystulos kokeilujakson aloittamisesta tuleekin olemaan, aiomme jatkaa yhteyden etsimistä yhteisissä ”CORE <3 Aamujumis Lentoon” -illoissa. Syksyn aikana järjestämme illat torstaina 24.10. klo 18 ja torstaina 21.11. klo 18.

Nyt jokaisella on aikaa prosessoida uutista, miettiä sen hyviä ja huonoa puolia, keskustella asiasta ystävien kanssa ja sitten kokoontua keskustelemaan yhdessä sunnuntaina 6.10., sekä äänestämään kokeilun alkamisesta sunnuntaina 27.10.

Me olemme seurakunta ja seurakunta on maailmaa varten.

Terveisin,
Hopeseurakunnan henkilökunta ja vanhimmisto